Carolyn Turk

Carolyn Turk

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Bà Carolyn (Carrie) Turk đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, làm việc tại Hà Nội.

Bà Turk, quốc tịch Anh, đã tham gia công tác tại Ngân hàng Thế giới từ năm 1998. Kể từ đó bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, trong đó có Chuyên gia Cao cấp về Giảm nghèo tại Việt Nam, Chuyên gia Phát triển Xã hội Cao cấp và Chuyên gia Phát triển Xã hội Trưởng tại Đông Âu và khu vực Trung Á, và Giám đốc Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Rwanda. Vị trí gần nhất mà bà đảm nhiệm là Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới của nhóm các nước Ethiopia, Nam Sudan, Sudan và Eritrea.

Trước khi làm việc tại Ngân hàng Thế giới, bà Turk công tác tại Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh. Bà có bằng cử nhân và thạc sĩ về Kinh tế của Đại học Cambridge và là tác giả của nhiều báo cáo về giảm nghèo và bất bình đẳng, trong đó có một cuốn sách dựa trên nghiên cứu về vấn đề bất bình đẳng giới tại 20 quốc gia.Kết nối với chúng tôi

Lĩnh vực chuyên môn
  • Inclusive Growth
  • Green Growth
  • Sự bất bình đẳng và Thịnh vượng chung
  • Nghèo đói

Welcome