Skip to Main Navigation
Video 8 Mart 2018

Türkiye’de Kadın Kooperatifleri

Türkiye’de kooperatiflerin yetkinleştirdiği birçok kadın kendi işlerini kurabilmişlerdir. Bu video portre dizisi, kadın kooperatiflerinin yerel toplumda yarattığı olumlu etkileri ön plana çıkarmaktadır.