Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Türkiye Su Temini ve Sanitasyonu

12 Nisan 2017 Çarşamba

Sürdürülebilir Bir Şekilde Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile Uygunluğa Erişme - Türkiye’nin Su Temini ve Sanitasyon Sektörü için Zorluklar ve Fırsatlar.