Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ30 Mayıs 2024

Dünya Bankası ve Türkiye Hükümeti Ülkenin Ormanlarını Daha Dirençli Getirmeyi Amaçlayan 400 Milyon $’lık Proje Başlattı

ANKARA, 30 Mayıs 2024 — Türkiye Hükümeti ve Dünya Bankası, ülkenin  insanları ve ormanları yangınlardan koruma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 400 milyon ABD$ tutarındaki Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesini uygulamaya koydu.

Türkiye, bazıları sıklıkla meydana gelen ve iklim değişikliği etkilerinin de yol oynadığı taşkın, orman yangını, fırtına ve heyelan gibi doğal afetlere karşı kırılgan bir durumdadır. 2021 yılında, Türkiye’nin güney ve batı bölgeleri yakın tarihte kaydedilen en kötü orman yangınlarını yaşadı. Kıyı bölgelerinde orman yangınları sonucunda yok olan orman alanı yıllık ortalama yanan orman alanını sekiz katı büyüklüğündeydi. Orman yangınları ölümlere ve yüzlerce vatandaşın ve turistin tahliye edilmesine yol açtı. Ormanları, toplulukları ve ülkenin ağaç endüstrisi, turizm, avcılık, madencilik, arıcılık ve hayvancılık gibi sektörlerini etkileyen önemli çevresel, ekonomik ve halk sağlığı ile ilgili etkilere yol açtı.

Yeni uygulamaya konulan Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi Türkiye Hükümeti’nin orman yangını yönetim kapasitesinin ve orman yangını riskinin en fazla olduğu 14 ilde ormanların ve insanların orman yangınlarına ve giderek artan iklim değişikliği risklerine karşı dirençliliğinin güçlendirilmesini destekleyecektir. Bu illerde, birçoğu geçim kaynağı olarak ormanlara bağlı olan yaklaşık 20 milyon kişi yaşamaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey proje ile ilgili olarak şunları vurguladı: "Türkiye 2021 yılında trajik bir şekilde can kayıplarına yol açan orman yangınları karşısında, orman yangını yönetiminin modernizasyonunda öncü bir rol oynamaktan gurur duymaktadır. Ülkemiz orman yangınlarının önlenmesine ve söndürülmesine yönelik gelişmiş teknolojilerin ve bütüncül yaklaşımların uygulanmasında en ön planda yer almaktadır. Dünya, Türkiye’yi ormanlarımızın ve topluluklarımızın korunmasında yenilikçiliğin ve dirençliliğin öncüsü olarak görmektedir. Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesini başlatırken, değerli ormanlarımızı ve toplumumuzu giderek büyüyen mega orman yangını tehditlerinden ve iklim değişikliği  etkilerinden korumak için kararlı adımlar atıyoruz. Bu proje, iklim değişikliği eylemi ve ormanlarımızın sağlığının korunması konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır. Dünya Bankası ve diğer paydaşlarımız ile birlikte, Türkiye için iklime daha dirençli bir geleceğe giden yolu planlıyoruz ve orman yangınları konusunda küresel bir lider olarak öne çıkma vizyonumuz doğrultusunda değerli orman ekosistemlerimizi  korurken aynı zamanda insanlarımızın refahını sağlıyoruz.

Proje, orman yangınlarının söndürülmesine ve önlenmesine yönelik kapsamlı ve en gelişmiş entegre yangın yönetimi yaklaşımlarını esas alarak ve güçlendirilmiş orman yangını müdahaleleri ve orman yangınlarından etkilenen peyzajların ve geçim kaynaklarının dirençli restorasyonu yoluyla, ülkenin iklim değişikliğine karşı kırılganlığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Proje kapsamında restore edilen ve korunan ormanlar ve peyzajlar, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak ve CO2 emisyonlarını azaltacaktır. Daha da önemlisi, proje, geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere kırsal topluluklardaki insanların refahını ve geçim kaynaklarını koruyacak ve destekleyecektir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak şunları belirtti: “Bugün toplumun ve ekosistemlerin korunması konusundaki kararlılığımız doğrultusunda çok önemli bir adım atıldı. TÜRKİYE İklime Dirençli Ormanlar Projesi, proaktif iklim değişikliği uyum eylemi ve dirençlilik oluşturma hedefine olan bağlılığımızı vurgulamaktadır. Proje kavram aşamasından uygulama aşamasına kadar Türkiye Hükümeti ile yürüttüğümüz işbirliği, daha önce benzeri görülmemiş bir  kararlılığı göstermektedir. Bu dönüşümsel girişimi rekor bir süre içerisinde uygulamaya koyarak iklim değişikliği zorluklarına proaktif bir şekilde müdahale etmede yeni bir standart belirlemiş olmaktan gurur duyuyoruz"

Dünya Bankası, insanları iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin etkilerinden korumayı amaçlayan afet riski yönetiminde Türkiye için önemli ve güvenilir bir ortaktır. Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi, 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi ve ülkenin karbon dengesi bakımından ormanların önemini vurgulayan Ülke İklim ve Kalkınma Raporu ile tam olarak uyumludur. Proje aynı zamanda halihazırda uygulanmakta olan diğer Dünya bankası projelerini de tamamlayıcı niteliktedir. Bunlar arasında dayanıklı peyzaj entegrasyonunu destekleyen 135 milyon ABD$ tutarındaki Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP), ve belediye düzeyinde afet ve iklim direncini güçlendirerek orman yangını tehlikelerinin azaltılmasını destekleyen 449 milyon ABD$ tutarındaki Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi yer almaktadır.

BASIN BÜLTENİ NO: 2024/ECA/111

İletişim

Ankara:
Tunya Celasin
+90-312-4598343

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image