Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ11 Nisan 2024

Dünya Bankası Grubu’nun Yeni Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi Üretkenlik Artışı, İstihdam ve Doğal Afetlere Direnç Üzerinde Odaklanacak

WASHINGTON, 11 Nisan 2024 – Dünya Bankası Grubu (WBG) İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye için hazırlanan ve üç kilit kalkınma stratejisi (üretkenlik artışı, istihdam ve daha iyi kamu hizmet sunumu ve doğal afetlere karşı dirençlilik) üzerinde odaklanacak yeni Ülke İşbirliği Çerçevesini (CPF) onayladı.

2024-28 MY dönemini kapsayacak olan yeni Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi ülkenin yüksek gelir statüsüne geçiş sürecini desteklemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla CPF’in kilit odak alanlarından birisi, şirketlerin daha yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili faaliyetlere geçme yeteneklerini desteklemek amacıyla ülkenin özel sektörünün  geliştirilmesidir.  

Çerçeve Türkiye ile Dünya Bankası Grubu kuruluşları (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı) arasındaki güçlü ve giderek büyümekte olan işbirliğini yansıtmaktadır. Dünya Bankası Grubu, Grubun üçüncü en büyük ülke program olan 17 milyar ABD$ tutarındaki mevcut ülke portföyüne ilave olarak, bu CPF döneminde 18 milyar ABD$’lık bir kaynak sağlamayı  öngörmektedir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi ile ilgili olarak şunları belirtti: “Türkiye son yirmi yıllık dönemde çok büyük bir ilerleme kaydederek, halkının yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirdi, modern bir altyapısı geliştirdi  ve ekonomisini küresel ekonomiye ve küresel değer zincirlerine entegre etti. Yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi bu ilerlemeyi temel alarak ve Dünya Bankası’nın bileşik gücünden bir kaldıraç olarak yararlanarak, devam ettiği çarpıcı kalkınma yolcuğunda Türkiye’yi destekleyecektir. Gelecekte sağlanacak temel destek alanları arasında hükümetin enerji dönüşüm planı ve stratejik altyapısı bulunmaktadır.”

Dünya Bankası Grubu, üç geniş alanda seçilen zorluklar üzerinde odaklanacaktır:

  • Yüksek ve sürdürülebilir üretkenlik artışı: Bu alanda, iklim değişikliğine karşı dirençliliği ve gıda güvencesini güçlendirmek için iklime uyumlu tarımın teşvik edilmesi; karbon emisyonlarını azaltmak ve ticaretin rekabet gücünü korumak amacıyla sanayi sektörünün daha yeşil hale getirilmesi; 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmasının desteklenmesi üzerinde odaklanılacaktır.
  • Kapsayıcı hizmetler ve işler: Gelir eşitsizliklerini ve diğer eşitsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla, kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için işlerin iyileştirilmesi; sağlık ve eğitim hizmetlerinin erişilebilirliğindeki ve kalitesinde eşitsizliklerin azaltılması ve belediye altyapısının ve hizmetlerinin dirençliliğinin desteklenmesi üzerinde odaklanılacaktır.
  • Doğal afetlere karşı dirençliliğin güçlendirilmesi: Dünya Bankası Grubu, Türkiye’nin insanlarını ve ekonomisini korumasına yardımcı olmak için afet direncine ve hazırlığına, doğal kaynak yönetimine  ve temiz enerjiye geçişe öncelik verecektir.

Ülke İşbirliği Çerçevesi ayrıca üretkenliğin arttırılmasında ve kamu hizmet sunumunun iyileştirilmesinde hayati bir önem taşıyan dijitalleşmeyi hızlandırma ihtiyacını da vurgulamaktadır. Dünya Bankası Grubu, dijital iş ekosisteminin iyileştirilmesi, depreme ve iklime dirençli  kentsel planlamanın desteklenmesi, hibrit eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılması ve finansal tabana yaymanın geliştirilmesi dahil olmak üzere dijital teknoloji kullanımını hızlandırmak için birçok alanda çalışmalar yapacaktır.

Uluslararası Finans Kurumu Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer yaptığı açıklamada şunları vurguladı: “Türkiye’nin dinamik özel sektörü ve girişimcilik ruhu, son yıllarda kaydedilen etkileyici büyümede kilit bir rol oynamıştır. Ülke İşbirliği Çerçevesinin de vurguladığı gibi, önümüzdeki döneme ilişkin öncelikler oldukça açıktır: dirençliliği sağlamak, ülkenin yeşil dönüşümünü sürüklemek  ve bu yolculukta kimsenin geride kalmamasını sağlamak. IFC stratejik yatırımlar ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme için özel sermayeyi harekete geçirerek Türkiye’nin özel sektörünün sahip olduğu  muazzam potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edecektir.”

Öte taraftan Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Direktör Vekili Moritz Nikolaus Nebe ise “MIGA, Türkiye'nin dinamik özel sektörünü ve hükümetin sürdürülebilir altyapı girişimlerini desteklemede güvenilir bir ortak olmuştur" dedi. "Yeni İşbirliği Çerçevesinin nin bir parçası olarak MIGA, yeşil ve sürdürülebilir altyapının geliştirilmesini desteklemek, dirençli büyümeyi teşvik etmek de dahil olmak üzere özel sermayenin ülkeye çekilmesi ve harekete geçirilmesine yardımcı olmak için yeni Dünya Bankası Grubu garanti platformundan yararlanmaktan heyecan duyacaktır.”

Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulu tarafından 9 Nisan 2024’de tartışılıp onaylanan yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi Türkiye’nin 2024-2028 dönemini kapsayan 12’nci Kalkınma Planını esas almaktadır ve Dünya Bankası Grubu’nun uygun ölçekte etkilerin ve sonuçların elde edilmesi, küresel zorlukların aşılması ve özel sermayenin harekete geçirilmesi konularında benimsediği stratejik yaklaşım ile uyumludur. Dünya Bankası Grubu, Çerçevenin hazırlanması sürecinde, aralarında hükümet, özel sektör, sivil toplum, düşünce kuruluşları, akademi ve diğer kalkınma ortaklarının da bulunduğu kilit paydaş grupları ile istişareler gerçekleştirmiştir.  

BASIN BÜLTENİ NO: 2024/ECA/087

İletişim

Ankara:
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington:
Indira Chand
+1 (703) 376-7491

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image