Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ1 Nisan 2024

Dünya Bankası Türkiye’de Kadınlara ve Gençlere Ait Küçük İşletmelerin ve Sanayinin Yeşil Dönüşüme Uyum Sağlamalarını Destekleyecek

WASHINGTON, 1 Nisan 2024 – Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu kadınların ve gençlerin Türkiye’deki, yeşil dönüşüm sürecinin yarattığı istihdam olanaklarına ve ekonomik fırsatlara erişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 400 milyon ABD$ tutarında bir finansmanı onayladı.

Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi kadınların ve gençlerin sahibi olduğu mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (MKOBİ) finansmana erişimini ve aynı zamanda kadınların ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerini kolaylaştıracaktır.

Banka’nın İcra Direktörleri Kurulu ayrıca temiz teknolojilerin ve süreçlerin benimsenmesi yoluyla seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemeyi amaçlayan 416 milyon ABD$ tutarındaki Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesini de onayladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez onaylanan projeler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları vurguladı: “Türkiye, beraberinde yeni fırsatlar da getirecek iddialı bir yeşil dönüşüm programına yönelik tüm ekonomi genelini kapsayan bir yaklaşım benimsemektedir. Dünya Bankası Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşılamakta ve özellikle kadınlar ve gençler için olmak üzere yeşil dönüşümün faydalarının eşitlikçi ve kapsayıcı olmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemekten mutluluk duymaktadır.”  

Yeşil dönüşümün etkileri eşit olmayan bir dağılım sergileyeceğinden dolayı, Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi  ülkenin daha az kalkınmış bölgelerindeki kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplar için ekonomik fırsatların yaygınlaştırılması ve istihdam yaratmanın kolaylaştırılması üzerinde odaklanacaktır.

Proje kadınların ve gençlerin sahibi olduğu 5.000’den fazla MKOBİ’yi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu işletmeler, finansmana erişimin önündeki, daha sıkı teminat gereklilikleri gibi engellerle daha fazla karşı karşıya kalmaktadırlar. MKOBİ’ler, sağlanacak krediler ve hibeler yoluyla yeşil teknolojileri benimseyebilecek, karbon emisyonlarını azaltabilecek ve taşkınlara ve iklim değişikliğinin diğer etkilerine karşı dirençlilik oluşturabilecektir. Kadınlara ve gençlere ait yeni işletmeler için çekirdek finansman da sağlanacaktır.

Proje ayrıca iklim değişikliğine karşı dirençlilik oluşturma ve azaltma çabalarını teşvik etmek için ilçe ve belediye düzeyindeki yerel altyapı yatırımlarını da destekleyecektir. Proje ile tahmini olarak 175 altyapı tesisinin desteklenmesi beklenmektedir.

Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi, imalat sektörünü hedefleyecek ve çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan hava kirleticilerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayacaktır. Sanayi sektörü, Türkiye'deki hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunan sektörlerden birisidir ve toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 28'ini ve ince parçacık madde emisyonlarının yüzde 35'ini oluşturmaktadır.

Proje, sanayinin temiz teknolojileri ve süreçleri benimsemek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırarak, faydalanıcı imalatçılardan kaynaklanan parçacık madde emisyonlarını yüzde 40 ve azot oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında, sera gazı emisyonlarını ise yıllık olarak 220.000 ton azaltmayı amaçlamaktadır.

28 Mart 2024 tarihinde onaylanan projeler, Dünya Bankası’nın Türkiye’nin enerji, ulaştırma, sanayi, şehircilik, tarım, su ve orman yönetimi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yeşil dönüşüm çabaları için sağladığı daha geniş kapsamlı desteğin bir parçasını oluşturmaktadır.

BASIN BÜLTENİ NO: 2024/ECA/083

İletişim

Ankara:
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington:
Indira Chand
+1 (703) 376-7491

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image