Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ22 Şubat 2024

Dünya Bankası Türk İhracatçılarının Rekabet Güçlerini Arttırmak ve İstihdamlarını Korumak için Karbon Emisyonlarını Azaltmalarını Destekleyecek

WASHINGTON, 22 Şubat 2024 – Dünya Bankası bugün Türk ihracatçıların rekabet güçlerini ve ihracat pazarlarını koruyabilmeleri için üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmalarını desteklemek amacıyla kullanılacak olan 600 milyon EUR tutarında bir kredi garantisini onayladı.

Türkiye Yeşil İhracat Projesi, makine, ekipman, ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi ve atıkların azaltılması veya geri dönüştürülmesi gibi yeşil ve iklime uyumlu çözümlere yatırım yapacak ihracatçılara uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Avrupa Birliği (AB) 2026 yılından itibaren karbon yoğun ürünlere tarife uygulamaya başlayacağından dolayı, emisyon yoğun ürünler üreten Türk ihracatçıların karbon ayak izlerinin azaltılması özellikle yaşamsal bir önem taşımaktadır. AB pazarı Türkiye ihracatının yüzde 40’ını oluşturmaktadır.  

Türk ihracatçılar aynı zamanda büyük ölçekli işverenlerdir ve ülkenin işgücünün yaklaşık yüzde 37’sini istihdam etmektedirler. Bu durum Türk sanayiinin giderek daha yeşil hale gelen bir küresel ticaret pazarında amaca uygun hareket etmesi ihtiyacını da vurgulamaktadır.

Dünya Bankası Grubu Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti: “İhracat sektörünün başarısının sürekliliği Türkiye ekonomisi için çok büyük önem taşımaktadır ve yeşil dönüşüm hükümetin en büyük önceliklerinden birisini oluşturmaktadır. Dünya Bankası küresel olarak düşük karbonlu bir geleceğe geçişe katkıda bulunacak ve aynı zamanda şirketlerin ve ülkenin rekabet gücünü arttıracak bu çabaları desteklemekten memnuniyet duymaktadır.”  

Uzun vadeli finansman, iklimle ilgili geçiş risklerinin azaltılabilmesi için ihtiyaç duyulan yeşil ekonomiye sorunsuz bir geçişi sağlayacak yatırımlar için kilit önem taşımaktadır. Türkiye Yeşil İhracat Projesi, tamamı ihracatçıların yeşil dönüşüm çabalarını desteklemek için kullanılacak olan yaklaşık 10 yıl vadeli ticari krediler yoluyla 1 milyar EUR’ya kadar uluslararası özel sermayenin bulunması amacıyla Eximbank’a sağlanacak 600 milyon EUR’ya kadar bir kredi garantisi ile uzun vadeli ticari finansmanı harekete geçirecektir. Bu finansman geleneksel piyasa seçeneklerine göre vade ve maliyet bakımından daha uygun olacak ve ihracatçıların karbon emisyonlarını azaltmaları ve yeşil ihracatı arttırmaları için çok ihtiyaç duyulan ivmeyi sağlayacaktır.

Dünya Bankası’nın Proje Ekip Liderlerinden birisi olan Gunhild Berg, konu ile ilgili olarak şunları vurguladılar: “Proje, uzun vadeli, sürdürülebilir ve yeşil ekonomik büyümeyi finanse etmek için özel sermayenin harekete geçirilmesinde ezberleri bozan bir niteliğe sahiptir. Garanti enstrümanı aynı zamanda ihracatçıların iklimle ilgili geçiş süreci risklerine uyum sağlamalarının ve küresel olarak yeşil ürünlere ve hizmetlere yönelik artan talebin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarının desteklenmesinde yeni bir yaklaşım sunmaktadır.”

Proje Dünya Bankası’nın Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için ülkenin sanayi sektörünün ve ekonomisinin yeşil dönüşümüne sağladığı daha geniş kapsamlı desteğin bir parçasını oluşturmaktadır. Dünya Bankası, enerji, ulaştırma, sanayi, şehirleşme, tarım, su ve orman yönetimi dahil olmak üzere başka sektörlerdeki yeşil dönüşüm çabalarını da desteklemektedir.

BASIN BÜLTENİ NO: 2024/ECA/064

İletişim

Ankara:
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington:
Indira Chand
+1 (703) 376-7491

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image