Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ15 Haziran 2023

Dünya Bankası Türkiye için İnsanların ve Ormanların Yangınlardan ve Acil Durumlardan Korunması Amacıyla 400 milyon Dolarlık Finansmanı Onayladı

WASHINGTON, 15 Haziran 2023 – Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin insanları ve ormanları yangınlardan koruma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi için 400 milyon ABD$ tutarındaki bir finansmanı onayladı.

Proje, orman yangını riskinin yüksek olduğu 14 ilde, yangın yönetiminin güçlendirilmesine ve ormanların ve insanların orman yangınlarına karşı direncinin artırılmasına yardımcı olacaktır. Bu illerde, birçoğu geçim kaynağı olarak ormanlara bağlı olan yaklaşık 20 milyon kişi yaşamaktadır. Kapsamlı ve en güncel yangın yönetimi yaklaşımları üzerinde odaklanan proje, aynı zamanda ülkenin iklim değişikliği etkilerine karşı kırılganlığının azaltılmasına, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunmasına ve geliştirilmesine, ayrıca yakın geçmişte yaşanan depremden etkilenen bölgelerde bulunanlar da dahil olmak üzere kırsal nüfusun refahının ve geçim kaynaklarının korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olacaktır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları vurguladı: “Orman yangınlarının insan hayatı ve ekosistemler üzerinde önemli zorluklar oluşturduğu düşünüldüğünde, bu proje kapsamında, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıklığı ve şiddeti artan orman yangınlarını azaltmak ve bunlara müdahale etmek için daha donanımlı, daha dirençli bir Türkiye yaratmaya çalışacaktır.”

Çoğu Akdeniz ülkesi gibi, Türkiye de iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça kırılgan durumdadır. Taşkınlar, orman yangınları, şiddetli fırtınalar ve heyelanlar sıklıkla yaşanmaktadır. 2021 yılında Türkiye'nin güney ve batı bölgeleri yakın tarihte kaydedilen en kötü orman yangınlarına maruz kaldı. Bu yangınlar, kıyı orman alanlarında yıllık ortalama yanan orman alanlarının sekiz katı kadar büyüklüğünde bir orman alanının yanmasına, can kayıplarına ve yüzlerce sakinin ve turistin tahliyesine neden olmuştur. Yangınlar ayrıca ekolojik ve ekonomik zararlara ve topluluklarda ve işletmelerde faaliyetlerin aksamasına neden olmuştur. Türkiye’nin ormanları ve orman köyleri üzerindeki doğrudan etkilerinin yanı sıra, ağaç endüstrisi, turizm, avcılık, madencilik, arıcılık, hayvancılık, sağlık ve gıda güvenliği gibi birçok sektörü de etkilemiştir.

Proje, Entegre Yangın Yönetimine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmeyi amaçlayan eşgüdümlü bir dizi faaliyet aracılığıyla orman yangınlarının söndürülmesi ve önlenmesi arasında dengeli bir yaklaşım uygulayarak; teknoloji ve kapasite geliştirme yoluyla Entegre Yangın Yönetimi için hazırlık düzeyini yükselterek; orman yangınlarına müdahale için operasyonel sistemleri güçlendirerek ve orman yangınlarından etkilenen peyzajların ve geçim kaynaklarının dirençli bir şekilde iyileştirilmesini sağlayarak, artan iklim değişikliği riskleri karşısında orman yangınlarına dayanıklılığı güçlendirme çabalarında Türkiye Hükümeti'ni destekleyecektir.

Dünya Bankası Proje Ekibi Liderlerinden Stavros Papageorgiou proje ile ilgili olarak: “Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi, sadece ormanların ve toplulukların orman yangınlarına karşı kırılganlıklarını azaltmak için değil, aynı zamanda daha dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kapsamlı bir yaklaşım izlemektedir” dedi.

Dünya Bankası, insanları iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin etkilerinden korumayı amaçlayan afet risk yönetiminde Türkiye için önemli ve güvenilir bir ortaktır. Halihazırda devam etmekte olan diğer Dünya Bankası projeleri arasında, dirençli peyzaj entegrasyonunu destekleyen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULİP) ve belediye düzeyinde afet ve iklim direncini güçlendirerek orman yangını tehlikelerinin azaltılmasını destekleyen Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi yer almaktadır.

BASIN BÜLTENİ NO: 2023/ECA/131

İletişim

Ankara:
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington:
Indira Chand
+1 (202) 458-0434

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image