Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ9 Şubat 2023

Dünya Bankası Deprem Afeti Sonrasında Türkiye’nin İyileştirme ve Yeniden İnşa Çabaları için 1,78 Milyar ABD$ Acil Durum Yardımı Sağlayacağını Açıkladı

WASHINGTON, 9 Şubat 2023—Dünya Bankası Türkiye’nin güneydoğusunda ve civarında yaşanan ve çok yüksek sayıda can kaybına, yaralanmalara ve çok önemli ölçekte hasara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında gerçekleştirilecek yardım ve iyileştirme çabaları için 1,78 milyar ABD$ tutarında acil durum desteği sağlayacağını açıkladı.      

Dünya Bankası aynı zamanda afetin yol açtığı hasarların boyutlarını tahmin etmeye ve dünyanın dört bir yanında afet riski yönetimi alanında edinmiş olduğu yaygın deneyimi temel alarak iyileştirme ve yeniden inşa desteklerinin sağlanmasında esas alınacak öncelikli alanların belirlenmesine yönelik bir hızlı hasar tespit çalışması başlatmıştır.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada:  “Yıkıcı depremler sonucunda uğradığınız büyük kayıp için Dünya Bankası Grubu adına Türkiye ve Suriye halkına en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” dedi.” Banka olarak acil yardıma ek olarak sahadaki acil ve büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. Bu değerlendirme biz ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir”.

Türkiye’deki iki mevcut proje kapsamında yer alan Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri (CERC) yoluyla ilk aşamada 780 milyon ABD$ tutarında yardım sağlanmaktadır. Söz konusu projeler Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) ve İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesidir. Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri, faydalanıcı ülkelerin acil durum müdahaleleri için ihtiyaç duydukları proje fonlarına, şu anda Türkiye’de olduğu gibi ihtiyaç duyduklarında hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak tanımaktadır. Yardım, belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacaktır.

Depremden etkilenen insanları desteklemek amacıyla acil durum yardımı olarak ilave 1 milyar ABD$ tutarında bir operasyon daha hazırlanmaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise yaptığı açıklamada: “Türkiye'nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve ihtiyaçlar yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi kapsıyor” dedi.

 

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki Çalışmaları

Dünya Bankası’nın Türkiye ile olan köklü ve verimli işbirliğinin geçmişi 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. Son yıllarda, Banka Türkiye’de afet riski yönetimi, kentsel gelişim ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren öncü bir ortak haline gelmiştir. Banka bugüne kadar, diğerlerinin yanında, İstanbul Deprem Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesini; Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı ile finanse edilen Güvenli Okullar Projesini ve Okullarda Afet Riski Yönetim Projesini uygulamıştır. Uygulanmakta olan projeler arasında, kamu binalarında depreme karşı dayanıklılığı ve enerji verimliliğini arttırmaya yönelik Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi de bulunmaktadır. Dünya Bankası’nın Türkiye programında şu anda toplam tutarı 9 milyar ABD$’nı bulan 30 aktif finansman operasyonu yer almaktadır.

Dünya Bankası ve Afet Riski Yönetimi

Afetler en çok yoksul ve kırılgan kesimleri etkilemektedir. Geçtiğimiz son on yıllık dönemde, Dünya Bankası afet riski yönetimi alanında küresel bir öncü kuruluş olarak öne çıkmış ve müşteri ülkelerin tehlikelere karşı maruziyetlerini değerlendirmelerine ve afet risklerini ortadan kaldırmalarına destek sağlamıştır. Afet riski yönetiminin kalkınma planlamasına yansıtılması, doğal ve insan kaynaklı sebeplerden kaynaklanan afetlerdeki artış eğilimini tersine çevirebilir. Ayrıca, ülkeler yaşadıkları afetler sonrasında daha güçlü, daha hızlı ve daha kapsayıcı bir şekilde kendilerini yeniden inşa ettiklerinde, insanların geçim kaynakları ve refahları üzerindeki etkileri yüzde 31’e kadar düşürebilmektedir.

BASIN BÜLTENİ NO: 2023/ECA/60

İletişim

Washington
Marcela Sanchez
+1 202-473-5863
Ankara
Tunya Celasin
+90 312-4598343

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image