Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ27 Eylül 2022

Türkiye’de Konutların ve Altyapının Depremlere ve Sellere Karşı Güçlendirilmesine Yönelik Finansmanın Arttırılması için 512 Milyon $’lık Dünya Bankası Kredisi

WASHINGTON, 27 Eylül 2022 – Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleme ve insanların hayatlarını koruma hedefi doğrultusunda iklim tehlikelerine ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlara ve altyapıya erişimi arttırmak amacıyla Türkiye’ye sağlanacak 512,2 milyon ABD$ tutarında bir finansmanı onayladı.     

Söz konusu finansman, İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlanmıştır. Toplam proje tutarının 338,5 milyon ABD$’lık bölümü, hanehalklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını arttıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla Türkiye Hükümeti’ne sağlanırken, 173,6 milyon ABD$’lık bölümü daha dayanıklı altyapı inşa etmeleri amacıyla belediyelere finansman sağlanması için Iller Bankası Anonim Sirketi’ne (İLBANK) kullandırılacaktır.  

Geliştirilen altyapıdan 1 milyondan fazla insan yararlanırken, 32.000 kişi riskli konut binalarının yeniden inşası veya güçlendirilmesi için sağlanan kredilerden yararlanacaktır. Proje, deprem ve iklim tehlikelerine karşı kırılganlığı oldukça yüksek olan İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerinin kentsel alanları üzerinde odaklanacaktır. Bu iller aynı zamanda ülkenin 85 milyonluk nüfusunun yüzde 76’sının yaşadığı ve ülkenin ekonomik faaliyetinin büyük kısmının yoğunlaştığı en büyük kentsel alanlarını içermektedir.  

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Vekili Carolina Sanchez-Paramo kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:  “Türkiye, insanlar ve ülke ekonomisi için ağır bir bedel ödetebilecek olan hem doğal hem de iklimle ilgili tehlikelere karşı özellikle kırılgan bir ülkedir. Bu proje ile, Dünya Bankası Türkiye’nin kalkınmada kaydettiği ilerlemeyi korumak için katkıda bulunmaktan ve dayanıklı ve iklimden etkilenmeyen bir geleceğe geçişini desteklemekten memnuniyet duymaktadır.”

Çok sayıda aktif fay hattı üzerinde bulunan Türkiye dünyada deprem riskinin en fazla olduğu ülkelerden birisidir. Depremler özellikle hasar gören ve yıkılan binalar yoluyla son 20 yılda en fazla can kaybına ve ekonomik kayba yol açan afet olayı olmuştur. Bu arada, aşırı hava olaylarının ve taşkınların sıklığı ve şiddeti de artmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl taşkınlar en az 81 kişinin hayatını kaybetmesine, 2.500 kişinin evlerinden tahliye edilmesine ve 450’den fazla evin ciddi şekilde hasar görmesine yol açmıştır.

Ülke genelinde tahmini olarak 6,7 milyon konut binasının depreme karşı güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Bu yapılar 2000 yılında depreme dayanıklılığı sağlamaya yönelik modern yapı yönetmelikleri çıkarılmadan önce inşa edilen binalardır. Depremlerdeki can kayıplarının çoğu, bu eski konut binalarının yapısal kusurlarına atfedilmektedir.

Konutların ve altyapı tesislerinin İklim etkilerine karşı dayanıklı hale getirilmesi, Türkiye’nin bir yandan iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirirken aynı zamanda ekonomik büyümesini sürdürmesi için de kritik önem taşımaktadır. Türkiye’de bina sektörü ülkenin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmaktadır.

Dünya Bankası Proje Ekibi liderlerinden Zoe Trohanis proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Depreme ve iklim tehlikelerine karşı gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm, devletim tüm kademelerinde ve hanehalkları da dahil olmak üzere özel sekterde önemli yatırımlar yapılmasını gerektirecektir. Bu proje, riskli konuların güçlendirilmesi veya yıkılarak yeniden inşa edilmesi faaliyetlerinin maliyetlerinin karşılanabilirliğini arttırmanın önündeki temel zorlukları ortadan kaldırmakta ve belediyelerin dayanıklı altyapıya yapacakları yatırımları arttırmak için kullanılabilecek kaynakları ve finansmanı harekete geçirmektedir.”

Projenin ana bileşenleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) ile seçili illerdeki yerel yönetimlerin yeşil ve dayanıklı kentsel dönüşüm programları geliştirme, uygulama ve izleme kapasitelerini güçlendirmeye yönelik teknik destek sağlanması.
  • Uygun maliklerin, yeni dayanıklı yapı yönetmeliklerini ve enerji verimliliği standartlarını karşılamak amacıyla riskli konut veya karma kullanım amaçlı binalardaki birimlerini güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için uygun faize sahip kredilerin finansmanı yoluyla dayanıklı konutlara erişimin arttırılması.
  • İklime ve afete dayanıklı belediye altyapısına yapılacak yatırımlar, dayanıklılığı arttıracak altyapı yatırımları yapacak uygun idarelere kullandırılmak üzere İLBANK’a finansman sağlayacaktır. Bu krediler, yurt içi piyasadaki benzerlerine göre daha uzun vadeye ve daha düşük faize sahip olacaktır.
  • Olası bir afet sırasında ve hemen sonrasında acil insani ve diğer ihtiyaçları karşılamak amacıyla ÇŞİDB’nin proje fonlarını yeniden tahsis edebilmesi amacıyla, projeye şarta bağlı bir acil durum ödeneği dahil edilmiştir.

Dünya Bankası, afet riski yönetimi, kentsel gelişim ve enerji verimliliği alanlarında Türkiye için önemli ve güvenilir ortaklardan birisidir. Son yıllarda Dünya Bankası tarafından uygulanan diğer projeler arasında Kamu Binalarında Depreme Karşı Dayanıklılığı ve Enerji Verimliliğini Arttırma Projesi; İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi; Türkiye’deki Mültecilere Yönelik Fon kapsamında finanse edilen Güvenli Okullar Projesi; Okullarda Afet Riski Yönetim Projesi; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi; ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi yer almaktadır.

BASIN BÜLTENİ NO: 2023/ECA/124

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington
Indira Chand
+1 (202) 458-0434

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image