Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 18 Aralık 2020

Dünya Bankası Pandemi Ortamında Türkiye’deki Uygun Mikro ve Küçük Şirketler İşletmeler için Finansman Sağladı

WASHINGTON 18 Aralık 2020 — Hazırlanan yeni proje, COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacaktır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanan 300 milyon ABD$ tutarındaki Türkiye’deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi, imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan diğer yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek finansmanı sağlayarak işletmelere ve çalışanlarına yardımcı olacaktır.

Proje, COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenen ancak finansal açıdan sürdürülebilir durumda bulunan ve geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak için finansmana erişebilmeleri halinde krizden ayakta kalarak çıkmaları muhtemel yenilikçi genç şirketler dahil olmak üzere uygun KOBİ’lere performansa dayalı geri ödenebilir destek şeklinde finansman sağlayacaktır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Dünya Bankası Grubu’nun,  COVID-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletme konusunda birlikte çalıştığı ülkeleri desteklemek için izlediği yaklaşım,  ülkeler COVID-19 salgınının acil etkilerine cevap verirken ve dayanıklı bir toparlanma sürecinin temellerini atarken gelecekte işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ve istihdam yaratmaya yönelik koşulların korunmasını içermektedir. Dünya Bankası, bu çerçeve ile tutarlı bir şekilde, Türkiye’deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır.”

COVID-19 pandemisi ülkedeki şirketler için yakın geçmişte görülmemiş bir ölçekte hem arz hem de talep şokları yaratmıştır. Özellikle kriz patlak vermeden önce de zaten kredi kısıtları yaşayan mikro ve küçük işletmeler olmak üzere şirketler için finansmana erişim durumu kötüleşmiştir. Yeterli düzeyde ve zamanında destek sağlanmadığında, çok sayıda yoksul ve kırılgan hanehalklarının geçimlerinin bağlı olduğu bu işletmeler kalıcı olarak kapanma riski ile karşı karşıya kalacak ve istihdamı tehdit ederek hızlı bir ekonomik toparlanma beklentisini tehlikeye atacaktır. 

Dünya Bankası Baş Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri Stefka Slavova proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Proje kapsamında sağlanan Dünya Bankası finansmanı Türkiye’de yoksul ve yoksulluk sınırındaki hanehalkları için ana istihdam kaynağını oluşturan ve imalat sektöründeki istihdamın yüzde 40’tan fazlasını sağlayan Mikro ve Küçük İşletmelere gidecektir.”

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri P. Facundo Cuevas ise proje ile ilgili olarak “Bu Mikro ve Küçük İşletmeler COVID-19’un sebep olduğu devam etmekte olan sağlık ve ekonomi krizinden özellikle olumsuz etkilenmiştir ve bu kriz karşısında ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyaç duymaktadırlar” dedi.

Proje kadınlara ait işletmeler üzerinde özellikle yoğunlaşmaktadır ve büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik alan üzerinde odaklanan 2018-2023 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile de uyumludur.


BASIN BÜLTENİ NO: 2021/ECA/55

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
tcelasin@worldbank.org
Washington, DC
John Mackedon
jmackedon@worldbank.org
Api
Api