Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 28 Şubat 2020

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye Yenilenebilir Enerji için Yeni Destek

WASHINGTON 28 Şubat 2020—Dünya Bankası’nın İcra Direktörleri Kurulu bugün Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesi (REIP) için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) sağlanacak 289,5 milyon avro (325 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarında bir ek finansmanı onayladı. 217,6 milyon avro IBRD kredisi ve 50 milyon ABD$ CTF kredisi sağlanan ilk proje 9 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştı.

Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesi rüzgar santrallerinin elektrik iletim şebekesine entegrasyonunu desteklemek için iletim altyapısının geliştirilmesine ve güçlendirilmesine, işletme ve yönetimin iyileştirilmesi için akıllı şebeke yatırımlarının uygulanmasına ve  rüzgar enerjisinin Türkiye’nin diğer bölgeleri ile bağlantısını sağlamaya yönelik deniz altı kablo hatlarının kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Bu finansman, iletim sisteminin güçlendirilmesi ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretiminin entegrasyonunun kolaylaştırılması yoluyla Türkiye’nin artan elektrik talebini karşılamasına yardımcı olacaktır. Türkiye’de yenilenebilir enerjiye dayalı kaynakların daha fazla entegrasyonu aynı zamanda fosil yakıtlı elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarının önlenmesine de yardımcı olacaktır.  

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Bu proje, Dünya Bankası’nın Türkiye’nin enerjide dönüşüm gündemine sağladığı destekteki kararlılığının bir parçasını oluşturmaktadır.  Bu proje yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesine entegrasyonuna yönelik kritik yatırımların uygulanması yoluyla yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye’nin iklim eylem gündemini de destekleyecektir.” 

Proje aşağıdaki dört birleşenden oluşmaktadır:

İletim Altyapısının Geliştirilmesi – Bu bileşen Güney Marmara Bölgesindeki rüzgar santrallerinin ürettiği toplayarak Bursa, İstanbul ve Kocaeli’deki tüketicilere aktaracak olan Çiftlikköy Gaz İzoleli Şalt Sahası (GIS) trafo merkezi için finansman sağlayacaktır.

Akıllı Şebeke Yatırımları – Bu alanda gelecekte yapılabilecek yatırımların tespit edilmesine yönelik teknik yardım faaliyetleri devam edecektir.  Bu kapsamda ihtiyaç duyulması halinde Ulusal Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi ile daha sonraki aşamalarda değerlendirilebilecek başka faaliyetler  desteklenecektir.

 

Denizaltı Elektrik Kabloları  – Bu kapsamda aşağıdaki yatırımlar yapılacaktır:

  • Lapseki 3-Sütlüce 3 Denizaltı Elektrik Kablosu – Çanakkale Boğazı’nda 4,5 km uzunluğundaki bir güzergah üzerinden Anadolu Yakası ile Trakya Yakası arasında uzanan, devre başına 1000 MW nominal kapasiteye sahip üçüncü çift devre denizaltı kablo hattı.  
  • İzmit Körfez Geçişi ve destekleyici yapıları kapsamında, devre başına 1000 MW nominal kapasiteye sahip çift devreli bir denizaltı elektrik kablosu se-istemi ve altı yer altı kablo sistemi yapılacaktır.

İletim Şebekesinin Güçlendirilmesi – İki ilave GIS tarafo merkezi (Deri OSB GIS ve Gebze GIS) finanse edilecektir.

Projenin Görev Ekibi Lideri Yeşim Akcollu proje ile ilgili olarak şunları söyledi:Türkiye’nin sera gazı emisyonları 1990 ile 20107 yılları arasında yüzde 140,1 oranında artarak 526,3 milyon ton (Mt)  CO2 eşdeğerine ulaştı ve bunun yüzde 72,2’si enerji ile ilgilidir. Türkiye bu proje yoluyla özellikle linyit olmak üzere fosil yakıtlara dayalı elekrtik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına/önlenmesine katkıda bulunacaktır.”

Proje enerji arz güvenliğini ve yeşil enerji üretimini arttırma amacını destekleyerek 2018-21 MY dönemini kapsayan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesine katkıda bulunmaktadır. Bu finansman özel sektör finansmanlı yenilenebilir enerji dahil olmak üzere yenilenebilir enerji entegrasyonunun arttırılmasını sağlayacak, böylelikle bir yandan Türkiye’nin sürdürülebilir büyümemesini derinleştirirken aynı zamanda rekabet gücünün desteklenmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yurt içi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla enerji güvenliğini arttırması ve şebeke geliştirme yoluyla komşu Avrupa ülkelerine sınır ötesi bağlantı kapasitesini güçlendirmesi beklenmektedir.

Proje ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 14 yıllık nihai vadeye sahip bir IBRD Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) kredisi ile finanse edilmektedir. 


BASIN BÜLTENİ NO: 2020/ECA/59

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington, DC
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api