Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 20 Haziran 2019

Dünya Bankası Türkiye'de deprem riski yüksek bölgelerde daha sağlam okullar için destek veriyor

WASHINGTON 20 Haziran 2019 - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye'deki Okullarda Afet Risk Yönetimi Projesi  için 267.6 milyon Avro (300 milyon $) bugün onayladığı krediyle Türkiye’de deprem riski yüksek bölgelerde belirlenmiş okullarda öğrenciler, öğretmener ve personelin güvenliği iyileştirilecek.

Proje ile eğitim altyapısı kapsamında bina dayanıklıklarının arttırılması ve Türkiye'nin deprem riski en yüksek bölgelerinde en kritik durumdaki okullara yönelik yapısal olan/olmayan müdahalelere mali destek sağlanmasına yönelik Hükümetin mevcut yatırım programına tamamlayıcı bir destek sağlamayı amaçlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2015 yılından bu yana öncelikli 4700 dolayında okulda gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri neticesinde elde edilen sonuçlar bu okullarda büyük ölçüde iyileştirme veya yeniden yapım işlerine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye'yi etkileyen deprem, toprak kayması ve sel gibi farklı tür afetlerin olumsuz etkilerinin iklim değişikliği nedeniyle daha da derinden hissedildiğine dikkat çeken Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, bir yandan bu risklere maruziyetin diğer taraftan da hassasiyet düzeyinin artması nedeniyle Türkiye'deki afet riskinin daha ciddi boyutlara ulaştığına işaret ederken, Türkiye'de öğrenci ve öğretmenlerin karşı karşıya bulunduğu afet risklerini sistemli ve kapsamlı bir şekilde azaltmayı hedefleyen Hükümetin bu çabalarında yanında bulunmaktan Dünya Bankası’nın duyduğu büyük memnuniyeti ve projenin Hükümetin Afet Riskini Azaltma yaklaşımına etki arttırıcı fayda sağlayacağını ifade etmektedir.

Uygulayıcı kurum olarak MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı önderliğinde yürütülecek proje üç temel bileşenden oluşmaktadır:

  • Okulların deprem dayanıklılığını arttırmak,
  • daha güvenli ve emniyetli okullar için kurumsal ve teknik kapasitenin iyileştirilmesi ve
  • izleme ve öğrenme süreçleri dahil olmak üzere proje yönetimi.

Ayrıca, mevcut okulların deprem güvenliğinin arttırılarak kaliteli eğitim-öğretim ortamlarının yaygınlaşmasının desteklenmesine ilaveten proje MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nın sahip olduğu mühendislik ve araştırma imkan ve kabiliyetlerinin de arttırılarak, Başkanlığın gelecekteki yatırımlarına yol gösterici olacak, geleceğe dönük risk-odaklı yatırım stratejilerinin hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır. Okullara verilecek desteğin etkisini arttırıcı yapısal müdahalelere ek olarak yürütülecek iletişim ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin yanı sıra afet farkındalık ve hazırlıklılık düzeyleri de iyileştirilecektir.

Proje Dünya Bankası’nın Büyüme, Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik olarak belirlenmiş üç stratejik hedefe odaklı FY18-FY21 Türkiye Ülke Ortaklık Çerçevesi ile de uyumludur.

Gelecek on yıl içerisinde müteakip yatırımlarla devam edecek olan bu Proje, afet riski azaltılmasına yönelik yatırmların hükümetlerin sismik güvenlik, afet hazırlık ve daha iyi öğretim ortamlarının yaratılmasını da içeren bir seri kalkınma sınamalarıyla başedilebilmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

IBRD Proje Yatırım Finansman (IPF) aracı kapsamında finansman sağlanacak olan Birinci Safha için geri ödemesiz süre 5 yıll olup, toplam geri ödeme süresi ise 10.5 yıldır. 


BASIN BÜLTENİ NO: 2019/ECA/140

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api