Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2019 Cuma

Türkiye’de Dünya Bankası’nın Devam Eden Desteği ile Daha Fazla Şehir Sürdürülebilir Belediye Hizmetlerinden Yararlanacak

WASHINGTON, 24 Mayıs 2019—Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’deki şehirlerin sürdürülebilir gelişimini desteklemeye yönelik 500 milyon Avro (560.6 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarında bir finansmanı onayladı. Söz konusu finansman, Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında sağlanan projeler dizisinin ikincisi olan Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2’nin ek finansmanı şeklinde sağlanıyor. Sürdürülebilir Şehirler Programı, ilgilenen belediyelerin öncelikli yatırımları için finansmana erişimlerini sağlayarak ve vatandaşlarına daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olarak Türkiye’nin şehirlerinin ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.

132,7 milyon ABD$ tutarındaki (23,125 milyon Avro AB IPA hibesi dahil olmak üzere) Birinci Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP-1) Aralık 2016’da ve 91,54 milyon ABD$ tutarındaki İkinci Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP-2) Nisan 2018’de onaylanmıştır. SŞP-1 ve SŞP-2 kapsamındaki kredi tutarlarının tamamının alt projelere tahsis edilmesi üzerine bu ek finansman sağlanmıştır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle şunları kaydetti: "Türkiye’nin büyüyen şehirleri giderek artan iklim ve afet riskleri ile karşı karşıyadır ve bu risklere karşı gerekli hizmetleri sağlamak ve Türk vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmek için çok çeşitli altyapı tesislerinin sürdürülebilir ve dayanıklı bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Dünya Bankası Grubu Türkiye’nin kentsel gelişim sektöründe çok uzun bir süredir ortak çalışmalar yapmaktadır ve Sürdürülebilir Şehirler Projesi için sağlanan bu ek finansman yoluyla Türkiye’nin şehirlerinin sundukları hizmetleri arttırmalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olmaya devam etmekten mutluluk duymaktayız.”

İlbank tarafından uygulanacak proje, kentsel dayanıklılık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki uygun alt projelerini finanse edecektir. Projenin iki bileşeni olacaktır:

  • Bileşen A: Belediye Yatırımları (498,75 milyon Avro veya 559,20 milyon ABD$ eşdeğeri). Bu bileşen, toplu taşıma, su ve atıksu, katı atık yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, kentsel çevre, belediye itfaiye hizmetleri ve sosyal altyapı ve hizmetler alanlarında kaliteli, sürdürülebilir ve afetlere karşı dayanıklı hizmetlere erişimi arttırmak amacıyla talep odaklı belediye altyapı yatırımlarını finanse edecektir.
  • Bileşen B: Proje Yönetimi (1 milyon Avro veya 1,12 milyon ABD$ eşdeğeri-İlbank finansmanlı). Bu bileşen ile gündelik proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, raporlama ve proje iletişim faaliyetlerine ilişkin mal ve danışmanlık hizmeti alımları finanse edilecektir.

Proje, Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye’ye yönelik olarak 2018-2021 dönemini kapsayan ve kamu-özel sektör yatırımlarının koordinasyonu yaklaşımı çerçevesinde yatırım ve teknik yardım müdahaleleri yoluyla şehirlerin sürdürülebilirliğinin ve dayanıklılığının arttırılması stratejik amacını içeren Ülke İşbirliği Çerçevesi ile de uyumludur. Proje Dünya Bankası ile Dünya Bankası’nın özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) kalkınma finansmanının en yüksek düzeye çıkarılması (MFD) yaklaşımını desteklemektedir. Proje özellikle “Yaşanabilir Mekanlar / Sürdürülebilir Çevre” ekseni olmak üzere hızlı şehirleşmenin getirdiği zorlukların ve bunun insanlar ve ekonomi için sunduğu faydaların en üst düzeye çıkarılması ihtiyacının kabul edildiği Türkiye Hükümeti’nin Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018) ile de uyumludur.   

Projeye yönelik sağlanan finansman aracı, ilk beş yılı geri ödemesiz olmak üzere 30 yıl vadeli, sabit marjlı, eşit anapara geri ödemeli ve taahhüde bağlı bir geri ödeme programına sahip bir IBRD Esnek Kredisidir.

 

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.worldbank.org/turkey

https://www.facebook.com/WorldBankTurkey/

https://twitter.com/WorldBankTurkey

 


BASIN BÜLTENİ NO: 2019/ECA/125

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api