Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 22 Ocak 2019

Türkiye’nin Sulama Altyapısı Dünya Bankası Finansmanı ile Modernize Edilecek

WASHINGTON, 22 Ocak 2019 — Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin Sulama Modernizasyon Projesi için 252 milyon ABD$ tutarında bir krediyi ve 2 milyon ABD$ tutarında bir Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesini onayladı. Proje, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla sulama hizmetlerinin iyileştirilmesini, çiftçilerin suya erişimini arttırmayı ve ülkedeki Sulama Birliklerinin (SB) kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Vekili Mariam Sherman proje ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Türkiye’de tarım sektörü nüfusun yaklaşık yüzde 21’ini istihdam etmekte ve kırsal işgücünün yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Sulamanın yağmur suyuna dayalı tarıma göre üretkenliği ortalama üç kat arttırdığı düşünüldüğünde, sulama sistemleri yoluyla suya erişimin arttırılması kırsal bölgelerde yaşayan yoksul insanların gelir seviyelerini yükseltecektir.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen  projenin uygulayıcı kuruluşu Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’dür. Proje aşağıdaki üç bileşenden oluşacaktır:

  • Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu (IBRD, 249 milyon ABD$): Bu bileşen Atabey, Ereğli-İvriz, Alasehir ve Uzunlu’daki seçilen bölgelerde  50.000 hektardan büyük bir alanı kapsayan sulama sistemlerinin yeniden yapımına ve iyileştirilmesine yönelik yatırımları finanse edecektir.
  • Yenilikçilik  ve Kurumsal Destek (GEF, 2 milyon ABD$): Bu bileşen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Sulanma birliklerinde kapasite oluşturmaya yönelik ulusal ölçekte bir program uygulamasını (1,29 milyon ABD$) ve Afyon ilinde Yeraltı Suları Yönetimi için bir pilot proje (0,71 milyon ABD$) uygulamasını destekleyecektir.
  • Proje Yönetimi (IBRD, 3 milyon ABD$): Bu bileşen projenin koordinasyonu ve yönetimi için gerekli çeşitli faaliyetleri finanse edecektir. Bu kapsamda; proje bölgelerinde baraj güvenliğini arttırmaya yönelik önlemler, topluluk istişare toplantıları ve ortaklık programı, iletişim, şikayet mekanizmaları, izleme ve değerlendirme ile çevresel ve sosyal yönetim gibi unsurlar yer almaktadır.

Proje Türkiye’nin 2018-2021 MY dönemini kapsayan ve büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik amaç üzerinde odaklanan  Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumludur. Ülke İşbirliği Çerçevesi  tasarımı, 2016 yılında tamamlanan ve su mevcudiyetini ile sürdürülebilir su kullanımını ülkenin gelecekteki kalkınma süreci için kilit bir zorluk olarak vurgulayan Sistematik Ülke Değerlendirmesi bulgularını esas almaktadır.

Proje, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıllık bir geri ödeme süresine sahip bir IBRD Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracı ile finanse edilmektedir.

Image

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.worldbank.org/turkey

https://www.facebook.com/WorldBankTurkey

https://twitter.com/WorldBankTurkey


BASIN BÜLTENİ NO: 2019/ECA/76

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api