Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

BASIN BÜLTENİ 12 Nisan 2018 Perşembe

Türkiye’nin Şehirleri Dünya Bankası’nın Devam Eden Desteği ile Sosyal, Çevresel ve Finansal Sürdürülebilirlik Yolunda İlerliyor

WASHINGTON, 12 Nisan 2018 — Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’deki Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II için 91,54  milyon ABD$ tutarındaki krediyi onayladı. Söz konusu proje, ilgili belediyelerin yatırımları için ihtiyaç duydukları finansmana erişimlerini ve vatandaşlarına daha iyi hizmetler sunmalarını sağlayarak, Türkiye’nin şehirlerinin ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerini arttırmayı amaçlayan Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamındaki projeler dizisinin ikincisini oluşturuyor. 132,7 milyon ABD$ tutarındaki birinci Sürdürülebilir Şehirler Projesi kredisi 20 Aralık 2016 tarihinde onaylanmıştı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugün Türkiye’deki vatandaşların yüzde 75’ten fazlası, ekonomik büyümenin güçlü sürükleyicileri haline gelen şehirlerde yaşamaktadır.  Son birkaç on yıllık dönemde kentlerde hizmetlere erişim önemli ölçüde artmasına rağmen, bu nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, hem hizmetlerin kalitesini hem de uzun vadeli çevresel ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak önemli birer zorlu görev oluşturmaktadır. Dünya Bankası Grubu Türkiye’nin kentsel gelişim sektörü ile uzun bir ortak çalışma geçmişe sahiptir ve bu ikinci Sürdürülebilir Şehirler Projesi yoluyla Türkiye’nin şehirlerinin sundukları hizmetleri geliştirmelerine yardımcı olmaya devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Proje İller Bankası tarafından uygulanacaktır ve  özellikle Aralık 2012’de çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında belediyelerin hizmet vermekle sorumlu oldukları alanların artması sonucunda hizmet kalitelerini iyileştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarının finansmanı yoluyla Antalya ve Muğla şehirlerine yardımı olacaktır. Beklenen yatırımlar, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında her bir büyükşehir belediyesinin ve bunlara bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin hizmet bölgelerinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi üzerinde odaklanacaktır. Öte yandan, bu iki şehir, Avrupa Komisyonu ile birlikte finanse edilen birinci Sürdürülebilir Şehirler Projesinin Kurumsal Güçlendirme Bileşeni yoluyla şehir planlarının ve finansal yatırım planlarının  hazırlanmasında da destek alacaktır.

Proje, Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye’ye yönelik olarak 2018-2021 dönemini kapsayan ve Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile koordinasyon içerisinde bir kamu-özel sektör yatırım koordinasyon platformu üzerinde yatırım ve teknik yardım müdahaleleri yoluyla şehirlerin sürdürülebilirliğinin ve afetlere karşı dayanıklılığının arttırılması stratejik amaçlarını içeren Ülke İşbirliği Çerçevesini desteklemektedir. Dolayısıyla, proje bu kamu-özel sektör yatırım koordinasyon platformu yoluyla  Dünya Bankası’nın kalkınma finansmanının en üst düzeye çıkarma yaklaşımı (MFD) kapsamındaki amacını desteklemektedir.

Proje, özellikle hızlı şehirleşmenin zorluklarının ve şehirleşmenin insanlar ve ekonomi için zorluklarını en üst düzeye çıkarmanın önemini göz önünde bulunduran  “Yaşanabilir Mekanlar / Sürdürülebilir Çevre” ekseni olmak üzere, Türkiye Hükümeti’nin  Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) ile de uyumludur.

Projeye yönelik finansman aracı sabit marjlı,  ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 30 yıl vadeli, eşit taksitler halinde anapara geri ödemeli, geri ödeme programı taahhüde bağlı bir IBRD Esnek Kredisidir.

---------------------------------

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.worldbank.org/turkey

Facebook’ta bizi beğenin: https://www.facebook.com/WorldBankTurkey

Twitter’da bizi takip edin: https://twitter.com/WorldBankTurkey

Tartışmaya katılın: https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia


BASIN BÜLTENİ NO: 2018/ECA/89

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api