Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 29 Ağustos 2017

Türkiye ve Dünya Bankası Grubu Büyüme, Kapsayılıcılık ve Sürdürülebilirliğe odaklanarak İşbirliği Yeniliyor

WASHINGTON, 29 Ağustos 2017 – Dünya Bankası Grubu (WBG) ile Türkiye Hükümeti,  Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulu tarafından bugün onaylanan yeni Ülke İşbirliği Çerçevesinin (CPF) uygulamaya konulması ile birlikte yeni bir işbirliği dönemine başladılar.

2018 – 2021 Ülke İşbirliği Çerçevesi büyüme, kapsama ve sürdürülebilirlik başlıklı üç temel odak alanı etrafında yapılandırılmıştır:

Büyüme alanında CPF mali hareket alanının arttırılması;  yetersiz hizmet verilen segmentler için finansmana erişimin arttırılması; ve seçilen sektörlerde rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması yoluyla hükümetin mali yönetim, finansal sektör, rekabet gücü ve özel sektör yatırımları ile ilgili zorlukları ele almaya yönelik çabalarını desteklemeye devam edecektir.

Yoksulluğu azaltmak ve paylaşılan refahı arttırmak şeklinde belirlenen ikiz hedeflere ulaşma yolunda Türkiye’nin başarısını konsolide etme hedefiyle Kapsama alanında sosyal yardımların etkililiğinin arttırılması; kadınların ve kırılgan grupların işgücüne katılımlarını arttırılması ve eğitim ve sağlık sektörlerinin performansının güçlendirilmesi yoluyla, geride kalanlara ulaşma yönündeki çabalar desteklenecektir.

CPF aynı zamanda Sürdürülebilirlik alanında; enerji arz güvenliğinin ve yeşil enerji üretiminin arttırılması; şehirlerin sürdürülebilirliklerinin ve afetlere karşı dayanıklılıklarının arttırılması ve altyapı varlıklarının ve doğal sermayenin sürdürülebilirliğinin arttırılması yoluyla büyümeyi yeniden daha yeşil, dayanıklı ve sürdürülebilir bir yola sokma  zorluğunun aşılmasına yardımcı olacaktır.

Yeni işbirliği çerçevesi ile ilgili olarak Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt şunları kaydetti: “Türkiye son yıllarda elde ettiği başarıları esas alarak nüfusunun tamamına daha yüksek yaşam standartları sağlama ve küresel ekonomideki rolünü arttırma fırsatına sahiptir. Yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi bu fırsatı gerçeğe dönüştürmek için Türkiye ile birlikte çalışmayı amaçlamaktadır.“Türkiye yüksek gelirli ülke statüsüne yaklaşırken, işbirliğimizin de gelişerek Dünya Bankası Grubu’nun finansmanının, bilgi birikiminin ve küresel deneyiminin Türkiye’nin bu daha yüksek seviyelerde sosyal ve ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duyulan kurumları güçlendirmesine yardımcı olması gerekecektir.”

Ülke İşbirliği Çerçevesi, Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) ortaya konulan kendi kalkınma ve reform gündemini desteklemeye yönelik  Dünya Bankası Grubu’nun izleyeceği  bir iş planı olarak hizmet verecektir.  Söz konusu çerçevenin amacı hükümetin hem kapsayıcı hem de çevresel açıdan sürdürülebilir nitelikte daha hızlı bir büyüme performansı yakala çabalarını desteklemek ve böylelikle Türkiye’nin “orta gelir tuzağından” kurtularak yüksek gelirli bir ülke haline gelmesini sağlamaktır.

IFC’nin Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Tomasz Telma ise bu konuda şunları vurguladı: “Türkiye canlı, esnek ve girişimci bir özel sektöre sahiptir ve özel sektör ülkenin kaydettiği büyümenin ardındaki önemli bir itici güç olmuştur. Yaklaşık yarım yüzyıl önce gerçekleştirdiği ilk yatırımdan bu yana, IFC 350’den fazla projeye yaptığı yaklaşık 14,2 milyar ABD$ tutarındaki yatırım ile Türkiye’nin özel sektörünü desteklemiştir. Önümüzdeki dönemde, bu ivmeyi koruyabilmek ve geçtiğimiz on yıllık dönemlerde kaydedilen ekonomik başarıları daha da ileri seviyelere taşıyabilmek için,  Türkiye’nin finansal tabana yaymayı, küresel entegrasyonu ve rekabet gücünü arttırma yönünde güçlü yönlerini daha da geliştirmesi ve  bu doğrultuda önünde bulunan zorlukları aşması gerekmektedir. IFC özel sektöre sağlayacağı tutarlı destek yoluyla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya kararlıdır.”

Ülke İşbirliği Çerçevesinin temelinde Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye’ye ilişkin fırsat ve zorluklara ilişkin kapsamlı bir analizi olan Sistematik Ülke Değerlendirmesi (SCD) yer almaktadır. Söz konusu belge Türkiye Hükümeti ile yakın bir diyalog ve sivil toplumun, iş dünyasının, düşünce kuruluşlarının, akademik kuruluşların ve diğer paydaşların temsilcileri ile yakın istişare içerisinde hazırlanmıştır ve kalkınma önceliklerini tespit ederek yeni Ülke İşbirliği Çerçevesinin uygulama sürecine geniş tabanlı bir katılım sağlamayı hedeflemiştir. Ülke İşbirliği Çerçevesi esnek bir çerçeve sunmaktadır ve bu işbirliğinin değişen ülke bağlamına ve hükümet önceliklerine göre uyarlanmasına olanak tanımaktadır.

---

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki  çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.worldbank.org/turkey

 https://www.facebook.com/WorldBankTurkey/

https://twitter.com/WorldBankTurkey  


BASIN BÜLTENİ NO: 2018/ECA/08

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
John Mackedon
+1 (202) 458-1358
jmackedon@worldbank.org
Istanbul
Basak Pamir
+90 532 314 1636
bulgen@ifc.org
Api
Api