Skip to Main Navigation
KISACA06 Aralık 2023

Çevrim içi İstişareler: Sonuca Odaklı Program: Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi

The World Bank

Fotoğraf: Shutterstock

Görüşlerinizi Almak İstiyoruz!

Bu çevrimiçi istişare, Türkiye'de hazırlanan Sonuca Odaklı Program (PforR): Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi için hazırlanan Çevresel ve Sosyal Sistem Değerlendirmesi'nin (ÇSSD) bulgularına yönelik görüşlerinizi alabilmek amacıyla düzenlenmektedir.

Sonuca Odaklı  Program (PforR) Projesi Hakkında

PforR, projesi, Türkiye'nin dağıtık güneş fotovoltaik pazarının genişletilmesini ve dağıtık batarya elektrik depolama sistemlerinin pilot uygulamasını desteklemektedir. Proje, Türkiye Hükümeti tarafından Dünya Bankası'nın desteğiyle hazırlanmıştır. PforR, Ulusal Enerji Planı'nın uygulanmasına katkı sağlayacaktır. Ana Program Uygulayıcı Kurumları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dur.

Çevresel ve Sosyal Sistem Değerlendirmesi (ÇSSD) Nedir?

ÇSSD, Türkiye'nin çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin, Dünya Bankası'nın politika ve prensipleriyle uyumluluğunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doküman aynı zamanda PforR'nin çevresel ve sosyal risklerinin uygun bir şekilde yönetileceğinden ve PforR'nin sürdürülebilir kalkınmanın temel prensiplerine uygun olduğundan emin olmayı amaçlar.

Bahsi geçen ÇSSD, Dünya Bankası tarafından Türkiye Hükümeti, TSKB ve TKYB ile iş birliği içinde, Sonuca Odaklı Program: Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi finansmanı hazırlıklarının bir parçası olarak hazırlanmıştır.

ÇSSD'nin hazırlanması ve Borçlanıcı ülkenin çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik önlemlerin geliştirilebilmesi için, çeşitli masa başı incelemeleri ve hukuki analizlerin yanı sıra Türkiye’deki paydaşlarla yapılan görüşmelerden faydalanmıştır.

Çevrim içi İstişareler

Taslak ÇSSD, ilgili taraflardan, özellikle aşağıdaki konularda geri bildirim almak amacıyla halkın görüşüne sunulmuştur:

  1. Borçlanıcının, PforR'nin ana sosyal ve çevresel etkilerini yönetme sistemleri yeterince açıklanmış ve analiz edilmiş mi?
  2. ÇSSD Eylem Planı'nda önerilen önlemler, (1) belirlenen sosyal ve çevresel etkilerin hafifletilmesi, ve (2) ulusal sistemin belirlenen çevresel ve sosyal riskleri yönetebilmek adına güçlendirilmesi için yeterli mi?

ÇSSD ile ilgili görüş ve önerilerinizi (Türkçe veya İngilizce) 20 Aralık 2023 tarihine kadar "Turkiye PforR" konu başlıklı bir e-posta ile ogurtuna@worldbank.org adresine gönderebilirsiniz.