ทำไมการมีส่วนร่วมของบุคคลLGBTI จึงเป็นเรื่องสำคัญ? สามเรื่องที่คุณควรต้องรู้

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และผู้มีสภาวะเพศกำกวม (LGBTI) ทั่วโลกยังคงเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติและการถูกแยกออกจากสังคมเป็นวงกว้าง เรื่องนี้ส่งผลให้บุคคลLGBTI ขาดโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ในประเทศไทยมีผู้คนกว่า 3,500 คนร่วมตอบแบบสอบถามเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับบุคคลLGBTI ในด้านการศึกษา การจ้างงาน ที่อยู่อาศัย การเงิน และประกันสุขภาพ มาร่วมชมวีดีโอและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันว่า เราพบอะไรจากการสำรวจในครั้งนี้ และทำไมการมีส่วนร่วมของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญ #InclusionMatters
Welcome