Skip to Main Navigation
Slideshowวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยุติความยากจนขั้นรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื่องในโอกาสของวันยุติความยากจนในวันที่ 17 ตุลาคม ธนาคารโลกได้รวบรวมภาพโครงการการพัฒนาที่กำลังช่วยขจัดความยากจนให้หมดไปในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่า ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความเคลื่อนไหวเพื่อยุติความยากจนตั้งแต่วันนี้จนถึง ปี 2573