ความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเล่าถึงอุปสรรคที่พวกเขาเจอเมื่อต้องการเดินทางไปยังสถานพยาบาล ทั้งนี้ยังมีหนทางอีกมากมายที่สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ และการใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยผู้สูงอายุให้ได้รับประโยชน์จากบริการทางสุขภาพพื้นฐาน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท