แนวคิดใหม่เพื่อเชียงใหม่สีเขียว

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เชียงใหม่เมืองอันดับสองของไทยเผชิญกับปัญ­หารถติด มลภาวะทางอากาศ และระบบขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ คนเชียงใหม่ร่วมแสดงความเห็นว่าทำอย่างไรใ­ห้เมืองของเขาเป็นสีเขียวขึ้น