ทักษะกับการหางาน สนทนากับลาร์ส ซอนเดอร์การ์ด

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ลาร์ส ซอนเดอร์การ์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของธนาคารโลก ได้ตอบคำถามที่ได้ส่งมาทางสื่อออนไลน์ในเรื่องการสร้างทักษะและการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน