Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ธนาคารโลกแต่งตั้งเมลินดา กู้ด เป็นผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศไทยและประเทศเมียนมาคนใหม่

กรุงเทพฯ 1 กรกฎาคม 2567 – ธนาคารโลกแต่งตั้งเมลินดา กู้ด ให้ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศไทยและประเทศเมียนมาคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

การแต่งตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญของทั้งสองประเทศ

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปี พ.ศ. 2569 ของกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร  อีกทั้งปีนี้ ยังเป็นปีที่ธนาคารโลกฉลองการครบรอบ 75 ปีที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของธนาคารโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ยาวนานถึง 7 ทศวรรษในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

การพัฒนาของประเทศเมียนมามีความซับซ้อนและพลิกผันเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากการเกิดวิกฤตการณ์หลายอย่างที่ทับซ้อนกัน

หน้าที่หลักของกู้ดในการรับตำแหน่งครั้งนี้คือ การกำกับดูแลโครงการต่าง ๆ ของธนาคารโลกในประเทศไทยและประเทศเมียนมา และดำเนินการเจรจาเชิงนโยบายของธนาคารโลกกับภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และพันธมิตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย กู้ดจะมุ่งเน้นไปที่การดําเนินการตามกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Country Partnership Framework: CPF) ฉบับใหม่สําหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2568-2572 ซึ่งธนาคารโลกจะใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างยั่งยืน  กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศจะสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธนาคารโลกในการยุติความยากจนขั้นรุนแรง และเพิ่มความมั่งคั่งบนโลกที่น่าอยู่ร่วมกัน

ในส่วนของประเทศเมียนมา ธนาคารโลกยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนประเทศและประชาชนเมียนมาตามยุทธศาสตร์ความเปราะบาง ความขัดแย้ง และความรุนแรง (Fragility, Conflict, and Violence: FCV) ของธนาคารโลก  ภายใต้การนําของกู้ด การทำงานจะมุ่งเน้นที่การให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและคําแนะนําเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง

"ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับตําแหน่งใหม่ในฐานะผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศไทยและประเทศเมียนมา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนประชาชนของทั้งสองประเทศในการรับมือกับสภาพแวดล้อมของโลกที่ซับซ้อนหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19" กู้ดกล่าว

กู้ด เป็นชาวอเมริกัน เริ่มทำงานกับธนาคารโลกในปี 2548 และมีประสบการณ์ทำงานในตําแหน่งผู้บริหารหลายครั้ง รวมถึงในเอเชียใต้ที่เธอเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศอัฟกานิสถานและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศปากีสถาน  ก่อนที่จะร่วมงานกับธนาคารโลก กู้ดเคยร่วมงานกับธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศฟิลิปปินส์และ Millennium Challenge Corporation ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  เธอเริ่มต้นอาชีพของเธอในฐานะทนายความของบริษัทเอกชนในนครนิวยอร์กและประเทศสิงคโปร์  นอกจากนี้เธอยังเคยทํางานในเอเชียใต้, เอเชียตะวันออก, เอเชียกลาง, หมู่เกาะแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ

ความร่วมมือที่มุ่งเน้นไปด้านความรู้ระหว่างธนาคารโลกกับประเทศไทย ได้รวมเอาระบบวิเคราะห์ที่ล้ำหน้า และการบริการให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโลกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, การบริหารการคลังและเศรษฐกิจของประเทศไทย  เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ดังนั้นความร่วมมือนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยอีกด้วย  ปัจจุบัน ธนาคารโลกได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของไทยหลายหน่วยงานเพื่อประเมินนโยบายด้านนวัตกรรมของประเทศ, ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองต่าง ๆ ให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

ในประเทศเมียนมา ธนาคารโลกได้ดำเนินงานศึกษาแบบวิเคราะห์เชิงลึก, พัฒนาความรู้ในพื้นที่ และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นในวงกว้างผ่าน World Bank Myanmar Monitoring Platform  นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังให้ความช่วยเหลือชุมชนเปราะบางของเมียนมาผ่านโครงการ Myanmar Community Support Project (MCSP) ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต  โดยโครงการดังกล่าวดําเนินการโดยโครงการอาหารโลก (World Food Programme) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่: 2025/001/EAP

รายชื่อผู้ติดต่อ

กรุงเทพฯ
ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ
08-1846-1246
ย่างกุ้ง
Kyaw Soe Lynn
09-782789400

บล็อก

    loader image

เรื่องราวใหม่ๆ

    loader image