Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ธนาคารโลกแต่งตั้งผู้จัดการประเทศไทยคนใหม่

กรุงเทพฯ 1 กรกฎาคม 2565 – ธนาคารโลกได้แต่งตั้งนายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Fabrizio Zarcone) ซึ่งเป็นชาวอิตาลีให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยนายฟาบริซิโอจะเข้าดำรงตำแหน่งต่อจากนางเบอร์กิท ฮานสล์ (Birgit Hansl) ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วเป็นเวลาสี่ปี

นายฟาบริซิโอจะดูแลการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระดับประเทศระหว่างกลุ่มธนาคารโลกกับประเทศไทย โดยยมุ่งเน้นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญเพื่อขจัดความยากจนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนีนายฟาบริซิโอยังจะทำหน้าที่เป็นผู้นำการเจรจาทางนโยบายระหว่างธนาคารโลกกับรัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และพันธมิตรอื่นๆ ด้วย

กรอบความร่วมมือระดับประเทศของกลุ่มธนาคารโลกระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 เน้นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การบูรณาการที่ครอบคลุมผู้คนทุกกลุ่มในสังคม ความมีเสถียรภาพและศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรมโดยช่วยให้ประเทศไทยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สถาบันทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารโลกก็ยังได้ให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพและโครงการที่ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงในพื้นที่เปราะบางและมีความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มารับตำแหน่งใหม่นี้ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะหลุดพ้นจากความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19” นายฟาบริซิโอ กล่าว “โศกนาฏกรรมจากการแพร่ระบาดจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นโอกาสที่จะฟื้นตัวและการสร้างโอกาสใหม่เพื่อกลับมาให้ดีกว่าเดิมและการวางเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพในการผลิตและการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนทั้งในระยะกลางและระยะยาว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สนับสนุนประเทศไทยให้รบรรลุเป้าหมายที่สำคัญเหล่านี้”

ก่อนได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ นายฟาบริซิโอเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศบัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งเขาได้ดูแลโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ จำนวนหลายโครงการและยังเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนอีกด้วย และก่อนหน้านั้นนายฟาบริซิโอได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการประจำประเทศคอสตาริกาและเอลซัลวาดอร์ โดยเขาได้ดูแลโครงการที่รัฐบาลกู้ยืมเงินกับธนาคารโลกและการให้คำปรึกษาแก่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางทั้งสองประเทศ

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานด้านการพัฒนากับธนาคารโลก นายฟาบริซิโอเคยทำงานในภูมิภาคตะวันออกกลางในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโสในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา โดยทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณที่สำคัญให้กับหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์ นอกจากนี้ เขายังมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำงานในภูมิภาคซับซาฮาราของแอฟริกา และได้มีโอกาสร่วมกำกับดูแลโครงการต่างๆ ในประเทศเคนยา รวันดา และหมู่เกาะคอโมโรส

นายฟาบริซิโอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัย ESADE- Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมายของยุโรป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่: 2022/115/EAP

รายชื่อผู้ติดต่อ

ในกรุงเทพฯ
ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ
02-686-8385

บล็อก

    loader image

เรื่องราวใหม่ๆ

    loader image