Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4.1 ดีที่สุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ สร้างงานที่ดี และเพิ่มรายได้

กรุงเทพฯ  9 เมษายน 2561 – รายงานตามติดเศรษฐกิจไทยฉบับล่าสุดพบว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 4.1 ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ในขณะที่การเติบโตอย่างรวดเร็วของการส่งออกยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อัตราการใช้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นก็ส่งสัญญาณว่าการบริโภคในประเทศกำลังฟื้นตัว การปฏิรูปกฎระเบียบและเสถียรภาพของนโยบายโดยรวมต่างช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยไม่สามารถก้าวหน้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วหากไม่สามารถตอบโจทย์นวัตกรรม” ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีกล่าว

จากการที่เศรษฐกิจไทยเติบโตเกินกว่าร้อยละ 4 ในปีนี้ เป็นครั้งแรกนับจากปีพ.ศ. 2555 เป็นต้นมานั้น ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลิตภาพและยังสามารถเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกในระยะปานกลาง หากมีการปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจัง”  ดร.อูลริค ซาเกา ผู้อำนวการธนาคารโลกประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาคกล่าว “นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษาและทักษะ  การดำเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพอย่างจริงจัง รวมถึงการเพิ่มการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นนวัตกรรมและยกระดับประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่สูงขึ้นในระยะยาว

รายงานฉบับนี้ได้เน้นถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลิตภาพและการเติบโตระยะยาว ดัชนีนวัตกรรมโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 52 จาก 128 ทั่วโลกเมื่อปีพ.ศ. 2660  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโอกาสจะดึงดูดผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมทั้งจากในประเทศและนอกประเทศด้วยการดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับนวัตกรรม

รายงานนี้ยังระบุด้านที่สำคัญในการดำเนินการของไทยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ การสร้างความแข้มแข็งด้านนโยบายการแข่งขัน การเปิดเสรีภาคบริการ การสร้างยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศ และการปรับปรุงสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปพร้อม ๆ กับการปฎิรูปทักษะ นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามที่ตั้งเป้าไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี

รายงานติดตามเศรษฐกิจไทยจัดพิมพ์โดยธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทยปีละสองครั้ง รายงานหลักฉบับนี้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รายงานฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นี้มีเนื้อหาพิเศษเรื่องไขปริศนานวัตกรรม


รายชื่อผู้ติดต่อ

กรุงเทพฯ
ลีโอนอรา อะควิโน กอนซาเลซ
+66 02-686-8341
lgonzales@worldbank.org
Api
Api