Skip to Main Navigation

Ndiamé Diop


คุนเอ็นเดียเม ดิออป ได้รับการตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไนดารุซาลาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, และไทยคนใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คุนเอ็นเดียเมดูแลงานโครงการต่างๆของธนาคารโลกในสี่ประเทศนี้รวมถึงรับผิดชอบงานด้านนโยบายการบริหารด้วยการทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานด้านวิชาการและหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ

โครงการของธนาคารโลกที่ดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย , ฟิลิปปินส์, และไทยนี้เป็นโครงการที่มีส่วนผสมของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำหน้า การบริการให้คำปรึกษาแนะนำและการให้กู้ยืมเงินโดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในด้านการเงินและด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาของประเทศเหล่านั้น ทีมงานของธนาคารโลกได้สร้างองค์ความรู้ทั้งแบบ inbound knowledge คือทำงานส่งเสริมรัฐบาลในสี่ประเทศนี้เพื่อยกระดับการปฏิรูปที่สําคัญ และสร้างความรู้แบบ outbound knowledge คือเผยแพร่ความสําเร็จด้านการพัฒนานวัตกรรมของประเทศเหล่านี้ไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆด้วย

คุณดิออปมีประสบการณ์ทำงานให้กับธนาคารโลกมานานถึง 20 ปีก่อนจะเข้าดำรงตำแหน่งปัจจุบัน โดยคุณดิออปได้ทำงานหลายโครงการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เอเชียใต้และประเทศแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งนี้คุณดิออปเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การค้าและการลงทุนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นเวลากว่า 4ปี  ขอบเขตการทำงานของคุณดิออปนั้นรวมถึงการเสนอแนะแนวทางทั้งด้านเทคนิคและด้านกลยุทธ์แก่ทีมเศรษฐกิจที่ทำงานอยู่ในภูมิเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และก่อนหน้านี้คุณดิออปเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำประเทศอินโดนีเซียทำงานเพื่อขับเคลื่อนการอภิปรายหารือด้านนโยบายทางเศรษฐกิจและเป็นตัวแทนของธนาคารโลกในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้คุณดิออปยังเคยทำงานเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำประเทศจอร์แดนและเลบานอน และยังเป็นตัวแทนของธนาคารโลกประจำประเทศตูนีเซียอีกด้วย

คุนเอ็นเดียเม ดิออปเป็นชาวเซเนกัลและเข้าร่วมงานกับธนาคารโลกผ่านโครงการ Young Professional เมื่อปีพ.ศ. 2543 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ในปีเดียวกัน

กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์
โทร:+632 8465 2500
Email