กิริฎา เภาพิจิตร

กิริฎา เภาพิจิตร

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก เครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจนและบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร มีตำแหน่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสสังกัดหน่วยการลดความยากจนและบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยประจำอยู่ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย และรับหน้าที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ โดยดูแลประเทศไทยเป็นหลัก

ดร. กิริฎาเข้าร่วมทำงานกับธนาคารโลกในปี 2542 และเป็นผู้เขียนหลักของรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลกตั้งแต่ปี 2546  และยังเป็นผู้เขียนรายงานการศึกษาผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยปี 2551

งานหลักของดร. กิริฎาประกอบด้วยการติดตามและประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจ บรรยากาศการลงทุนของประเทศ และการปฏิรูปในภาครัฐ ผลงานที่ผ่านมาไม่นานนี้ ได้แก่ การประเมินผลกระทบของอุทกภัยปี 2554 ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย

ดร. กิริฎามีประสบการณ์การทำงานในระดับภูมิภาค ทั้งใน ลาว กัมพูชา และเอเชียใต้ ทั้งยังร่วมเขียนรายงานพัฒนาการทางเศรษฐกิจของธนาคารโลกที่จัดทำขึ้นทุกปีปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ในปี 2553 ดร. กิริฎาได้ไปประจำที่ธนาคารโลกสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเธอได้ทำงานในระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และยังเป็นผู้เขียนหลักของรายงานแนวโน้มการโอนเงินกลับประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้

ดร. กิริฎาเป็นที่ยอมรับในวงการเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในประเทศไทย โดยมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน และได้รับเชิญให้ร่วมปาฐกถาในงานสัมมนาระดับสูงทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ

ดร. กิริฎาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล  หลังจากได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Contact
โทร: 02-686-8326
thailand@worldbank.org


สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • เศรษฐกิจโลก
Welcome