Skip to Main Navigation
Говори и транскрипти 17. новембар 2017.

Uvodno obraćanje Linde Van Gelder Regionalni direktor Svetske banke, Zapadni Balkan

Ekselencije, ambasadori i uvaženi gosti,

Počastvovana sam što mogu da vam poželim dobrodošlicu na zvaničnom ručku u sklopu novog Okvira partnerstva sa zemljom koji je Grupa Svetske banke razvila za Kosovo.

Novi Okvir partnerstva još jedna je prekretnica u našem dugotrajnom partnerstvu sa Kosovom. Prošlo je 18 godina otkada je Svetska banka otvorila svoje predstavništvo u Prištini još 1999. god. Zemlja i naše partnerstvo su znatno napredovali.  Kosovo je postalo zvanični član Grupe Svetske banke juna 2009. god. i do danas, Svetska banka je obezbedila oko 450 miliona dolara u grantovima i kreditima. Možemo da budemo ponosni na neke od stvari koje smo postigli do sada, zajedno sa Vladom, kao i sa nekim drugim partnerima i donatorima koji su danas ovde sa nama. Samo da vam dam primer; preko 1400 novih radnih mesta za mlade stvoreno je kroz grantove za preduzetništvo i stažiranje obezbeđene tokom 2012-2016. god. Novi OPZ nastaviće da podržava jačanje prilika za zapošljavanje mladih i žena. Dok obilazite izložbu videćete još primera postignutih rezultata.

Takođe, zadovoljna sam što imamo neke nove dobre vesti sa Kosova, koje svedoče o napretku koji se stalno dešava u zemlji. U Doing Business izveštaju koji je objavljen pre nekoliko dana, videli smo da je Kosovo napredovalo do 40. mesta od 190 ekonomija u smislu lakoće poslovanja. Setite se da je pre samo pet godina, 2012, Kosovo bilo na 117. mestu. Promena je vođena unapređenjem registracije preduzeća i katastarskog sistema te sistema upisa zemljišta. Finansijski sistem Kosova, takođe je ojačan i pokazao je veću finansijsku održivost. Takođe, očekujemo da ekonomija nastavi da raste sledeće godine iznad regionalnih proseka, gde će izvoz i usluge imati važnu ulogu u tom rastu. Redovni ekonomski izveštaj za zapadni Balkan biće objavljen sutra u prostorijama Svetske banke, za vas koji ste zainteresovani za detalje.

Ali dozvolite mi da se vratim na naš Okvir partnerstva sa zemljom na trenutak i da vam ukratko dam pregled onoga što pokušavamo da postignemo. Strateški cilj je da se pomogne Kosovu da svojim građanima obezbedi prilike za bolji život. Želimo da stvorimo uslove za održiviji, izvozu orijentisan i inkluzivan privredni rast. Privredni rast je bio robustan u godinama posle 2008 - iznad proseka na Zapadnom Balkanu. Međutim, zemlja još uvek nije značajno proširila prilike za zapošljavanje za svoje građane. Kosovo, takođe, rizikuje da propusti prilike od demografske dividende koju nudi njegov veliki udeo mladih ljudi, a koji možda rizikuju da ostanu bez posla u dugoročnom smislu ili neaktivni na tržištu rada. 

Strategija podržava razvojnu agendu Kosova usredsređujući se na tri oblasti - ubrzavanje rasta privatnog sektora i stvaranje radnih mesta, unapređenje javnih usluga i promovisanje pouzdane energije.

Tokom perioda primene strategije (2017-2021), Grupa Svetske banke planira da obezbedi oko 250 miliona dolara finansijskih sredstava za zemlju. Kosovo je još uvek podobno za finansijska sredstva Međunarodne razvojne asocijacije Grupe Svetske banke, koja daje kredite prema uslovima koncesije, sa veoma niskim kamatnim stopama i dugim periodima otplate.

Danas, pokušali smo, takođe, da OPZ predstavimo na vizuelniji način da bismo sa vama uz ručak proslavili novu strategiju; i u tom smislu, pozivam vas da pogledamo izložbu fotografija koju imamo ovde. Za vas koji i dalje želite da pročitate ceo dokument, imamo i odštampane primerke koje možete da ponesete sa sobom.

Naravno, svako zna da je planiranje znatno lakše od primene. I ne bi trebalo da budemo zadovoljni ranijim dostignućima. Zbog toga, pozivam se na naše čvrsto partnerstvo da primenimo našu Strategiju u korist Vladinih napora da se građanima ove zemlje ubuduće obezbede veće prilike. U tom smislu, računam i na sve naše partnere i donatore koji su ovde sa nama danas da nam se pridruže.

Hvala vam što ste došli danas da sa nama proslavite novu prekretnicu u našem čvrstom partnerstvu sa Kosovom. Veoma se radujem radu sa svima vama.

Slobodno uživajte u večeri uz izložbu, malo muzike, pića i najboljeg društva.

Api
Api