Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 14. мај 2024.

Svetska banka podržava unapređenje kvaliteta i pristupa uslugama obrazovanja i nege u ranom detinjstvu na Kosovu

VAŠINGTON, 14. maj 2024 — Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je danas Projekat obrazovanja i nege u ranom detinjstvu za kosovski ljudski kapital, koji ima za cilj da unapredi kvalitet i pravičan pristup uslugama obrazovanja i nege u ranom detinjstvu na Kosovu.

Kosovo ima najnižu stopu upisa u obrazovanje i negu u ranom detinjstvu (ONRD) na Zapadnom Balkanu, sa više prepreka za decu iz porodica sa niskim primanjima. Samo 19,5 odsto dece uzrasta od 0 do 6 godina bilo je upisano u sve ustanove za obrazovanje i negu u ranom detinjstvu tokom 2021/2022. Nedovoljan broj i neadekvatna raspodela ustanova za obrazovanje i negu u ranom detinjstvu utiče na pristup uslugama. To doprinosi niskom nivou osnovne pismenosti i matematičkih veština, što može da izazove doživotne poteškoće u nastojanju da se uhvati korak i pristupi mogućnostima za produktivnu karijeru. Takođe, loš pristup nezi dece i starijih doprinosi izuzetno niskoj zaposlenosti i učešću žena u radnoj snazi na Kosovu.

„Dajući prioritet obrazovanju i nezi u ranom detinjstvu, Kosovo pokazuje posvećenost poboljšanju rezultata obrazovanja dečaka i devojčica i negovanju ljudskog kapitala zemlje kako bi se efikasno suočilo sa izazovima buduće ekonomije“, rekao je Massimiliano Paolucci, upravnik Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju. „Svetska banka će nastaviti da podržava Kosovo u jačanju njegovog ljudskog kapitala, jačanju društvene uključenosti i podsticanju ekonomskog rasta.“

Projekat će podržati aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta usluga ONRD kroz unapređenje regulatornog okvira i institucionalnih kapaciteta. Takođe ima za cilj da unapredi ishode razvoja deteta podsticanjem saradnje u različitim sektorima. To će postići proširenjem pristupa uslugama ONRD kroz stvaranje dodatnih prostora, obezbeđivanje osnovne opreme i olakšavanje nastave i materijala za učenje. Pored toga, primeniće se program vaučera kako bi se zaštitio pristup ugroženoj deci i porodicama. Očekuje se da će projekat obuhvatiti 3.800 dece, 1.500 nastavnika u oblasti ONRD i stručnjaka u obrazovanju i 1.500 zdravstvenih radnika koji bi imali koristi od obuke, renoviranja, prenamene, adaptacije i izgradnje novih objekata, programa vaučera i mogućnosti obuke. Očekuje se da će povećanje usluga nege dece povećati učešće žena u radnoj snazi.

Odobrena finansijska podrška za ovaj projekat iznosi 18,6 miliona evra (ekvivalentno 20 miliona američkih dolara), što je koncesioni kredit Udruženja Svetske banke za međunarodni razvoj (IDA). Rok otplate kredita za ovaj posao je 25 godina, što uključuje grejs period od 5 godina. Projekat će takođe biti finansiran sa dodatna 2 miliona dolara granta iz Poverilačkog fonda za rano učenje. Isti je pionir u uvođenju finansiranja zasnovanog na učinku kako bi se optimizovao uticaj socijalnih programa u zemlji. Vlada Kosova i Svetska banka potpisaće ugovor o finansiranju projekta, koji treba da ratifikuje Skupština Kosova da bi sredstva projekta postala dostupna za isplatu u korist građana Kosova. Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Kosova biće odgovorno za realizaciju projekta.

Саопштење бр.: 2024/ECA/103

Контакт

Kosovo
Lundrim Aliu
+381382244541100

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image