Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 18. март 2024.

Svetska banka podržava reforme fiskalne politike, investicione klime i zelenog rasta na Kosovu

VAŠINGTON, 18. marta 2024. — Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je danas Prvi zajam za razvojnu politiku (DPL) za fiskalnu politiku, konkurentnost i zeleni rast za Kosovo, koji ima za cilj da poboljša efikasnost fiskalne politike, ojača investicionu klimu i osnove za zeleniji ekonomski rast na Kosovu.

„Nova operacija je deo programske serije od dve koje doprinose otvaranju radnih mesta, boljem blagostanju i čistijoj životnoj sredini za narod Kosova, podržavajući napore zemlje da se uhvati u koštac sa nekim od dugotrajnih strukturnih prepreka koja ometaju veći, inkluzivniji i održiviji rast”, rekao je Massimiliano Paolucci, menadžer Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju.

Stalan ekonomski napredak od nezavisnosti 2008. godine, podstaknut ambicijom da se integriše u evropsku ekonomiju, omogućio je Kosovu da pređe na status zemlje sa višim srednjim prihodima u 2018. Međutim, da bi održala rast i ubrzala smanjenje siromaštva, zemlja treba da se prebaci na konkurentniji model rasta koji stvara više i kvalitetnije poslove, podržava rast preduzeća i pokreće ga veća produktivnost. Nedavne krize ponovo su potvrdile hitnost strukturnih reformi kako bi se poboljšala efikasnost fiskalne politike u cilju ublažavanja uticaja šokova.

DPL podržava reformski program koji jača mobilizaciju domaćih prihoda, poboljšava upravljanje javnim finansijama. i investicionu klimu kroz unapređenje sistema olakšavanja trgovine i pravnog okvira za upravljanje zemljištem. Takođe podržava mere koje imaju za cilj povećanje zaštite ugroženih potrošača u sektoru električne energije, uz jačanje okvira za proizvodnju obnovljive energije, poboljšanje energetskih performansi i smanjenje upotrebe lakih plastičnih vrećica za nošenje.

Finansijska podrška odobrena za ovaj prvi DPL iznosi 90,3 miliona evra (ekvivalent 100 miliona američkih dolara), što je koncesioni kredit Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), koje je deo Svetske banke. Rok otplate kredita za ovu operaciju je 12 godina, uključujući grejs period od 6 godina, bez kamate ili naknade za usluge.

Nakon odobrenja od strane Odbora izvršnih direktora, Vlada Kosova i Svetska banka potpisaće sporazum o finansiranju projekta koji treba da se ratifikuje u Skupštini Kosova kako bi sredstva DPL-a postala dostupna za isplatu u korist građana Kosova.

Саопштење бр.: 2024/ECA/080

Контакт

Kosovo
Lundrim Aliu
+381382244541100

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image