Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 16. мај 2023.

Привреде Западног Балкана заједно истражују могућност лакше, брже и безбедније трговине

БЕОГРАД, 16. мај, 2023 – Шест економија Западног Балкана могу да постану конкурентије и расту брже уколико продубе трговинске везе, истакли су партнери током конференције о унапређењу капацитета која је одржана данас у Београду. Конференцију су организовале Група Светска банка, УСАИД и Влада Швајцарске коју представља Швајцарски државни секретаријат за економске послове, који заједно пружају подршку економијама Западног Балкана у јачању њиховог институционалног капацитета, протокола и процедура како би прекогранични проток робе био лакши, бржи и безбеднији.

‚‚Регионална економска интеграција кроз трговину и повезаност остаје кључни покретач економског раста и заједничког просперитета за Западни Балкан,“ рекао је Никола Понтара, директор Канцеларије Светске банке за Србију. ‚‚Она може да помогне региону да удружи националне ресурсе, достигне економију обима и створи привлачније и конкурентније економско окружење. Реформе на нивоу појединачних земаља су важне, али координација инвестиција и реформи широм региона увећаће економску добит.“

Подршка је део компоненте за унапређење капацитета у оквиру Саветодавног Пројекта олакшавања трговине на Западном Балкану, који је замишљен да олакша регионалну трговинску хармонизацију и интеграцију. Пројекат пружа подршку земљама учесницама да дигитализују услуге, побољшају праксу управљања ризиком за извоз робе и успоставе заједничке граничне пунктове ради убрзавања царинског прегледа.

‚‚Економска будућност Западног Балкана зависи од способности свих влада да олакшају несметану трговину – скраћујући тиме време и трошкове прекограничног протока робе. Због тога, Влада САД подржава напоре за усклађивање процедура и праксе са међународним и стандардима ЕУ који јачају прекограничну сарадњу,” рекао је амерички амбасадор у Србији Кристофер Хил.

У оквиру пројекта, подршка се пружа у координацији са Светском трговинском организацијом, Светском царинском организацијом, УНКТАД-ом и Секретаријатом ЦЕФТА, чији су се експерти састали на конференцији са члановима Националних координационих тела за олакшавање трговине. Овај регионални скуп пружио је могућност размене искустава о најбољим праксама као и прилику да се истакну практични алати које координациона тела могу да користе како би ефикасније водила напоре у координацији олакшавања трговине и реформи.

‚‚Олакшавање трговине игра важну улогу у процесу дубље економске интеграције. Наша Влада активно ради и имплементира активности предвиђене Акционим планом за заједничко регионално тржиште и иницијативом Отворени Балкан, јер је то такође и кључ за јачање наших економских односа. Желим још једном да истакнем да је регионална економска интеграција један од главних приоритета Владе Србије. После ЕУ, ЦЕФТА је, традиционално, други највећи спољнотрговински партнер Србије са уделом од 10,3% у њеној укупној трговинској размени са светом у 2022. Укупна трговина са ЦЕФТА чланицама је достигла скоро 7 милијарди евра у 2022. години. Извоз је достигао скоро 4,9 милијарди евра а увоз готово 2,1 милијарду евра,” рекао је Томислав Момировић, Министар трговине у Влади Србије.

Снажнија трговинска повезаност економија Западног Балкана такође подстиче и тежње региона да се придружи Европској унији. Проширене могућности трговине и нижи трошкови трансакција довешће до побољшања пословне климе, привући нове инвестиције и коначно довести до више радних места, истакли су организатори конференције.

‚‚Швајцарска годинама даје допринос различитим пројектима који јачају способност Србије у области трговинске политике и подстичу преговоре и примену трговинских споразума. Програм за јачање капацитета за трговинске политике (Ц4ТП) који подржава Влада Швајцарске нуди специфичну подршку коју затраже појединачне владе ради унапређења капацитета за креирање трговинских политика и вођење трговинских преговора, ” рекао је швајцарски амбасадор у Србији Урс Шмид.

Национална координациона тела за олакшавање трговине су кључне платформе за планирање и координацију националних агенди за олакшавање трговине и током ове конференције истражују се могућности како даље јачати њихову улогу и укључити приватни сектор у преговарање и примену трговинских споразума.

 

Контакти:

У Београду:

Светска банка, Гордана Филиповић, gfilipovic@worldbankgroup.org

Министарство унутрашнње и спољне трговине, Марко Лазаревић,  marko.lazarevic@must.gov.rs

Амбасада Швајцарске у Србији, Јелена Павловић, jelena.pavlovic@eda.admin.ch

У Скопљу:

УСАИД, Татјана Митевска, tmitevska@internationaldevelopmentgroup.com

Саопштење бр.: 2023/ECA/116

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image