Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 9. мај 2023.

Nova Strategija Grupe Svetske banke na Kosovu podržava konkurentnost za stvaranje više poslova i boljih životnih standarda

VAŠINGTON, 9. maj 2023 — Odbor izvršnih direktora Grupe Svetske banke danas je razgovarao o novom Okviru partnerstva Svetske banke (CPF) i Kosova za fiskalnu 2023-2027.godinu kako bi podržao Kosovo da ubrza svoju konkurentnost za otvaranje novih radnih mesta i stvaranje boljih životnih standarda. Nova strategija za Kosovo navodi prioritete za angažovanje Grupe Svetske banke (GSB) u zemlji u narednih pet godina, što će doprineti većoj efikasnosti i kvalitetu javnih usluga, formalnijim poslovima u privatnom sektoru i povećanju otpornosti životne sredine.

CPF ima za cilj da pruži sveobuhvatan program Svetske banke za kreditne operacije, savetodavne usluge i analitiku. Projekti zajma Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) koji su u pripremi podržaće ulaganja u rani razvoj dece, jačanje zdravstvenog sektora, ozelenjavanje i čišćenje kontaminiranih lokacija, zajedno sa fiskalnom politikom, konkurentnošću i reformama zelenog rasta. Indikativni okvirni resursi CPF-a tokom prve tri godine iznose 127 miliona američkih dolara za finansiranje IDA 20 i obezbeđeni su pod koncesijskim uslovima, sa nultim ili veoma niskim kamatama i dugim periodima otplate. Ukupan CPF program takođe uključuje portfolio od 11 aktivnih projekata koje finansiraju IDA i poverenički fondovi u ukupnom iznosu od 365 miliona američkih dolara. Tokom perioda CPF-a, ogranak privatnog sektora Svetske banke, Međunarodna finansijska korporacija (IFC), koristiće konvencionalne i inovativne kreditne i savetodavne instrumente za podršku finansijskom sektoru, izgradnji otpornosti i pomoć u razvoju izvozno orijentisanog proizvodnog sektora. Portfolio obaveza IFC-a na Kosovu  zaključno sa 31. martom 2023. godine iznosi 13,6 miliona američkih dolara. Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA) će nastaviti da pruža garancije od političkog rizika kako bi olakšala prekogranična ulaganja u strateške sektore kao što je finansijski sektor.

Kosovo je doživelo stabilan ekonomski napredak tokom protekle decenije, sa skoro 50 procenata povećanja dohotka po glavi stanovnika i smanjenjem stope siromaštva za 35 procenata. Uspešno je prešlo sa modela rasta zasnovanog na visokoj zavisnosti od priliva strane pomoći, nadmašujući zemlje u istom položaju sa sličnim prihodom po glavi stanovnika zahvaljujući stalnoj ekspanziji potrošnje i investicija, uz snažan podsticaj priliva iz dijaspore, javnih investicija u infrastrukturu, i finansijsko produbljivanje usled stabilnog fiskalnog stava i okruženja niske inflacije. Međutim, uprkos deceniji napretka, nezaposlenost i siromaštvo su i dalje visoki.

„Kosovo može da ima koristi od preorijentisanja privrede ka proizvodnji i izvozu, uz istovremeno povećanje kvalitetnije zaposlenosti za sve i obezbeđivanje održivog razvoja koji štiti životnu sredinu za buduće generacije,“ kaže Xiaoqing Yu, direktor Svetske banke za zemlje Zapadnog Balkana. „Nova strategija Grupacije Svetske banke podržava težnju Kosova da postigne ovu transformaciju i da se u potpunosti integriše u regionalne, evropske i međunarodne institucije.“

Podrška većoj efikasnosti i kvalitetu javnih usluga, naznačena u CPF-u ima za cilj da poboljša rezultate ljudskog razvoja, kao i ekonomsku održivost i otpornost kroz efikasniju javnu potrošnju i povećanu mobilizaciju domaćih prihoda. Program CPF-a će takođe pratiti tekuće reforme u okruženju koje omogućavaju poslovanje, pristup kreditima i razvoj finansijskog tržišta podržavajući inovativno i zeleno finansiranje, kao i vlasništvo nad zemljištem, sa fokusom na promovisanje uključivanja žena, mladih i marginalizovanih grupa. Drugi deo CPF programa fokusira se na podršku povećanju otpornosti životne sredine, koji nastoji da podrži tranziciju Kosova ka budućnosti koja čuva održivost ekonomskog rasta i kvalitet života građana.

CPF je informisan tokom niza konsultacija sa širokim spektrom zainteresovanih strana — vladom, parlamentom, građanskim društvom, istraživačkim centrima i akademskim krugovima, privatnim sektorom i međunarodnim razvojnim partnerima.

Саопштење бр.: 2023/ECA/114

Контакт

Priština
Lundrim Aliu
+381-38-224-454-1100
Vašington
Christopher M. Walsh
+1-202-473-4594

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image