Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 16. март 2023.

Србија диверзификује и продубљује тржиште капитала подстичући емитовање корпоративних обвезница уз подршку Светске банке

ВАШИНГТОН, 16. март 2023. – Одбор извршних директора Светске банке данас је одобрио зајам у износу од 27,7 милиона евра (противвредност од 30 милиона долара) за подршку Србији у њеним настојањима да продуби и додатно развије своје тржиште капитала кроз Пројекат „Подстицање дугорочног финансирања кроз развој тржишта капитала“.

„Диверзификовани извори и инструменти финансирања, заједно са продубљеним финансијским сектором, од пресудног су значаја за дугорочни, одржив привредни раст Србије,“ рекао је Никола Понтара, директор Канцеларије Светске банке у Србији. „Овим зајмом помоћи ће се Влади Србије да реализује своју Стратегију за развој тржишта капитала кроз јачање релевантних институција тржишта капитала и подстицање правних лица да емитују обвезнице, укључујући и зелене и тематске обвезнице,“ изјавио је Понтара.

Функционална тржишта капитала омогућавају да се извори финансирања диверзификују тако да привреда не зависи само од банкарског сектора, што посредно јача економску отпорност током флуктуација кредитних циклуса. Поред тога, корпоративне обвезнице могу постати привлачан алтернативни извор дугорочног финансирања за остваривање циљева зелене транзиције у Србији.

Саопштење бр.: 2023/ECA/77

Контакт

Београд
Гордана Филиповић
+381 11 3023723
Вашингтон
Кристофер Волш

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image