Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 26. мај 2022.

Зеленији и отпорнији раст биће у средишту пажње партнерства Светске банке са Србијом

Вашингтон, 26. мај 2022. – Одбор извршних директора Светске банке усвојио је данас нови петогодишњи Оквир партнерства са Србијом за период од 2022. до 2026. Циљ стратегије је пружање подршке за јачање институција Србије ради остваривања снажног опоравка након пандемије, убрзања фискално и еколошки одрживог привредног раста и подстицања инклузивног пружања јавних услуга.

Програм подршке, који је у потпуности усаглашен са амбицијама Владе Србије, предвиђа финансијска средства од милијарду долара и темељи се на макроекономској стабилности коју је Србија стекла уз значајне напоре. Програм пружа подршку за повезивање Србије са другим економијама у региону, повећање продуктивности и конкурентности и јачање људског капитала.

„Јачање институција, постепени прелазак на нискоугљеничну привреду и развој људског капитала кључни су елементи отпорног опоравка од утицаја глобалне пандемије,“ рекао је Никола Понтара, директор канцеларије Светске банке у Србији. „У исто време, унапређење пружања услуга на локалном нивоу значајно ће допринети повећању социјалне и економске инклузије,“ додао је он.

Новом стратегијом предвиђена је подршка Србији за јачање институција у циљу унапређења јавне управе и инклузивнијег пружања јавних услуга у климатски отпорном сектору транспортне инфраструктуре, здравства и просвете, са посебним нагласком на подршци економски недовољно развијеним регионима и најсиромашнијим заједницама.

Програм омогућава остваривање максималних ефеката активности Групе Светске банке као јединствене целине. У сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом (енг. IFC) уложиће се заједнички напори ради унапређења пословног окружења, развоја тржишта капитала, израде прописа и пракси за јавно-приватна партнерства и мобилизацију дугорочног развојног финансирања. Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција (MIGA) наставиће да пружа услуге осигурања од ризика и гаранције за промовисање прекограничних улагања.

„IFC ће настојати да подржи Србију у наредном таласу формирања јавно-приватних партнерстава у сектору инфраструктуре и тако омогући мобилизацију свежег приватног капитала, иновација и глобалног искуства у областима енергетике, водопривреде и саобраћаја,“ изјавио је Ари Наим, регионални директор IFC-а за централну и југоисточну Европу. „Циљ IFC-а ће бити и да обезбеди пољопривредницима и фирмама већи приступ зеленом финансирању и помогне домаћим компанијама да се укључе у глобалне ланце вредности, чиме ће се на најбољи начин искористити досадашњи успех Србије у привлачењу великих производних инвестиција,“ закључио је Наим.

Нови петогодишљи програм Србији пружа подршку за остварење бржег, зеленијег и отпорнијег раста и већег степена инклузије.

Саопштење бр.: 2022/ECA/99

Контакт

World Bank
In Washington: Paul A. Clare
World Bank
In Belgrade: Gordana Filipovic
+381 11 3023723
IFC
In Belgrade: Ivan Miskovic,
+381 11 3308 950

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image