Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 13. новембар 2020.

Светска банка пружа Србији подршку за управљање фискалним ризицима

БЕОГРАД, 13. новембар 2020. — Светска банка је покренула нови саветодавни пројекат са циљем да подржи Србију у даљем јачању отпорности на фискалне ризике и смањењу осетљивости на фискалне и економске шокове. Овај пројекат ће помоћи Министарству финансија да оснажи прописе и институције ради бољег управљања фискалним ризицима.

У оквиру Пројекта ће се успоставити сарадња са Министарством у циљу израде модела ризика и механизама за управљање њима, а радиће се и на унапређењу техничких капацитета, како Сектора за праћење фискалних ризика у Министарству, тако и локалних самоуправа са којима он сарађује. Овај пројекат представља иницијативу у оквиру Програма за управљање државним дугом и ризиком (GDRM) Светске банке, који финансира швајцарски Државни секретаријат за привреду (SECO).

Србија се у протеклих 15 година суочила са бројним фискалним ризицима који су негативно утицали на њену економију. Међу њима су глобална економска криза из 2008, стечајеви више пословних банака, катастрофалне поплаве из 2014, спасавање већег броја јавних предузећа из финансијских тешкоћа, а сада и глобална пандемија.

"Сваки фискални ризик који се материјализује постаје оптерећење за државни буџет и фискалну позициjу, због чега је функционалан систем мониторинга кључ за одржање стабилности јавних финансија“, каже Бранимир Гајић, помоћник министра финансија у Сектору за праћење фискалних ризика. „Зато смо у марту 2019. формирали Сектор за праћење фискалних ризика, задужен за анализирање фискалних ризика у управљање њима, и заговарали покретање овог новог Пројекта за управљање фискалним ризиком под окриљем програма GDRM како бисмо додатно унапредили своје техничке капацитете."

Примера ради, поплаве из 2014. проузроковале су привреди, пољопривредним газдинствима, школама, здравственим установама, стамбеним објектима и кључној инфраструктури значајну штету и економске губитке чији се износ процењује на 1,7 милијарди евра, односно 4,8 одсто бруто домаћег производа (БДП) Србије. Поред тога, за хитно реаговање на ову елементарну непогоду и обнову након ње било је потребно још 1,3 милијарде евра.

„Садашња пандемија ковида-19 поново је указала на потребу за помним праћењем различитих фискалних ризика и усвајањем стратегија за њихово ублажавање“, изјавио је Стивен Ндегва (Stephen Ndegwa), шеф Канцеларије Светске банке у Србији. „Нови Пројекат за управљање фискалним ризиком биће део реформи намењених повратку српске привреде на пут одрживог развоја“, додао је Ндегва.

Услед покретања овог новог саветодавног пројекта у Србији, SECO ће повећати буџет програма GDRM за 1,5 милиона долара.

„Препознавање фискалних ризика и проактивно управљање њима, и то коришћењем мера за смањење ризика, осигурања и других механизама, помаже државама да уштеде јавна средства и боље заштите своје грађане“, рекла је Розмари Шлуп (Rosmarie Schlup), директорка Одељења за макроекономску подршку у SECO-у. „Унапред се радујемо партнерској сарадњи са Владом Србије и Светском банком на овом важном пројекту“, закључила је она.

Програм GDRM пружа посебно прилагођене услуге техничке подршке земљама средњег нивоа прихода, у којима живи 75 одсто сиромашних на глобалном нивоу. Владе тих држава често су суочене са јединственим скупом фискалних изазова, будући да морају да обезбеде финансирање својих буџета по најнижој могућој цени, и то често уз ограничене људске и техничке капацитете. Програм GDRM им помаже да положе одрживе темеље за управљање дугом и ризиком и на тај начин умање своју осетљивост на финансијске шокове.


Саопштење бр.: 2021/ECA/41

Контакт

Београду
Гордана Филиповић
+381113023747
gfilipovic@worldbankgroup.org
Вашингтон
Џон Македон
+ (202) 458-1358
jmackedon@worldbank.org
Api
Api