Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 13. децембар 2019.

Светска банка финансира развој Србије заснован на знању и иновацијама

Вашингтон, 14. децембар 2019 – Привредни развој Србије заснован на знању и иновацијама биће подстакнут новим кредитом Светске банке од 48 милиона америчких долара, који је јуче одобрио Одбор извршних директора Светске банке. 

Овај кредит ће финансирати унапређење значаја и квалитета научних истраживања која имају потенцијал да се комерцијализују. Њиме ће се обезбедити средства за развој фирми које се тиме баве. Осим тога, овај кредит ће финансирати активности новооснованог Фонда за науку а подржаће сарадњу између домаћих истраживача и привредника са људима из српске дијаспоре.

Мада иновативни и предузетнички потенцијал у Србији расте, он је данас спутан малим јавним и приватним улагањем у истраживање и развој (Р&Д), неефикасним, неконкурентним финансирањем науке и малом сарадњом између приватног и јавног сектора.

Предузетништво је у Србији напредовало и обећава да ће имати све већи значај, али недостатак потребних вештина, знања, менторства и финансирања иновативних предузећа онемогућава њихов даљи раст.

“Велики је потенцијални иновативни таленат у Србији, који није у потпуности искоришћен,” каже Стивен Ндегва, шеф Канцеларије Светске банке у Србији. “Само око 0,9 посто друштвеног производа у Србији се инвестира у Р&Д. То је знатно испод 2,03 одсто колико се у просеку улаже у Европској унији. Највећи део пара долази од државе. То показује да приватни сектор невероватно мало улаже у Р&Д и иновације, што је тржишна мањкавост. То захтева да државна средства и друге врсте подстицаја на други начин подстичу излазак иновација на тржиште.”

Осим тога што ће финансирати институционални развој и управљање Фондом за науку, из овог кредита ће се средства користити за пројекте Фонда за науку изабране кроз конкурентан процес. То се односи на донације за базична истраживања, донације за примењена истраживања која промовишу сарадњу јавних и приватних институција у Р&Д, као и подстицај сарадње са партнерима из ЕУ. Кроз овај пројекат финансиран кредитом Светске банке, помоћи ће истраживачима да дођу до иностраних средстава и прилика за међународну сарадњу, као и институционалне реформе у појединим научним институцијама. 

Настављајући дугогодишњу подршку Светске банке, заједно са ЕУ, Фонду за развој Србије, из овог кредита ће се финансирати и донације за убрзани развој иновативних предузећа. Кроз овај програм ће се подржати менторство, приступ инвеститорима, излазак на нова тржишта. Ова подршка ће се обезбедити за две врсте активности: једна у раном развоју (на нивоу идеја), а друга за раст (ширење) иновативних фирми. Укупно ће се обухватити 40 предузећа. Размена знања са домаћим и страним иновативним центрима, инкубаторима и обезбеђење финансирања у раном развоју фирме су камен темељац овог програма. 

 


Саопштење бр.: 2020/ECA/47

Контакт

Вашингтон
Ким Луис Смитис
ksmithies@worldbank.org
Београд
Весна Костић
vkostic@worldbank.org
Api
Api