Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 18. април 2019.

Мањи трошкови трговања и већа ефикасност транспорта робe на западном Балкану уз подршку Светске банке

ВАШИНГТОН, 19. април, 2019. – Време и трошкови трговања на западном Балкану биће смањени захваљујући новом пројекту Унапређење трговања и саобраћаја на западном Балкану, који финансира Светска банка. Одбор извршних директора Светске банке одобрио је јуче кредит од 90 милиона долара за овај пројекат, као прву фазу од укупно 140 милиона долара колико му је Светска банка укупно наменила.

Средства из кредита ће се користити за израду и спровођење мера које ће повећати транспарентност, смањити трошкове, побољшати сарадњу међу разним институцијама и скратити време потребно да се тргује преко граница.

“На западном Балкану потребно је пет пута више времена да се пређе преко границе него у многим земљама Европске уније. Камиони утроше 26 милиона часова – што је скоро 3000 година – чекајући да пређу са једне на другу страну“, каже Линда Ван Гелдер, регионална директорка Светске банке за западни Балкан.

Овај пројекат обезбедиће укупно 140 милиона долара за шест регионалних учесника на западном Балкану. У првој фази финансираће се активности у Србији (са 40 милиона долара), Северној Македонији (30 милиона долара) и Албанији (са 20 милиона долара). Очекује се да ће се новим мерама смањити трошкови увоза и извоза за више од десет одсто.

Иако роба са западног Балкана може ући у Европску унију без царина, само 10 до 20 одсто предузећа из региона су извозници. Испуњавање свих процедура – као што су инспекције и царине – и време проведено на границама умањују ефикасност, повећавају трошкове и онемогућавају трговину. У Албанији, рецимо, чак 87 одсто фирми продаје само на локалном тржишту, 10 одсто извози у Европску унију, а само три одсто њих продаје робу у другим деловима западног Балкана. Овај пројекат треба да подстакне трговину у региону смањујући нецаринске мере, време проведено на прелазима, као и укупне трошкове трговања.

Пројекат „Унапређење трговања и саобраћаја на западном Балкану“ помоћи ће трговину у региону увођењем система где ће се све одвијати на једном месту, дигитално ће повезати главне институције како би се на извоз и увоз трошило мање времена, унапредиће инфраструктуру на границама, а финансираће и увођење технологије као што је интелигентни транспортни систем (енг. ITS) и информациони систем и управљање пловним саобраћајем (енг. VTMIS).

„Боља инфраструктура, увођење нових технологија и боља координација међу разним институцијама подстаћи ће трговину и привредни раст у региону“ каже Ван Гелдер. “Овим пројектом смањиђе се и емисија гасова са ефектом стаклене баште за око 30.000 тона јер ће камиони користити мање горива чекајући. Инсталираће се и соларни панели на царинским зградама, а финансираће се и садња дрвећа на паркинзима око царинарница.“

Додатна корист за заштиту човекове околине кроз овај пројекат обезбедиће се и зато што ће се, због дигитализације, користити мање папира, нове и модерније царинарнице биће енергетски ефикасније, а увешће се и систем раног упозорења ради праћења ризика од климатских промена и  могућих застоја због услова на путевима.


Саопштење бр.: 2019/ECA/108

Контакт

Вашингтон
Ким Смитис
Ksmithies@worldbank.org
Api
Api