Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 5. јул 2018.

Светска bанка подржава унапређење дигиталне инфраструктуре и дигиталне економије на Косову

ВАШИНГТОН, 05.07.2018. — Одбор извршних директора Светске bанке одобрио је данас Пројекат дигиталне економије на Косову (КОДЕ) ради повећања приступа бољим и широкопојасним услугама велике брзине, као и изворима онлајн знања, услуга и тржиштима рада за људе са Косова. Зајам за пројекат износи 20.700.000 € (једнако 25 милиона долара). 

„Пројекат ће донети широк спектар користи за људе на Косову, повезујући их са информацијама, услугама и пословима. Развојем и јачањем дигиталне инфраструктуре на Косову, овај пројекат ће продубити повезаност Косова са глобалном економијом, која је од пресудног значаја за раст и развој у целој земљи“, каже Марко Мантованели, руководилац Светске банке за Косово.

Данас, само ограничени bрој домаћинстава, предузећа и институција на Косову има приступ широкопојасној вези великих брзина, која може да помогне око пружања услуга, да пружи прилике за стицање вештина и стварање прихода путем онлајн рада. Многе школе немају приступ широкопојасној вези, већ се ослањају на интернет конекцију мањих брзина или нису уопште повезане - што ограничава њихову способност да обликују људски капитал који је неопходан за економију знања. Осим тога, универзитети и колеџи на Косову превише су слабо повезани, зbог чега је немогуће ангажовати се на размени знања или сарађивати у истраживању са међународним партнерима.

Слично томе, нису сви здравствени центри повезани на дигиталну инфраструктуру великих брзина, због чега су спречени у проширењу покривености медицинским услугама на већи број људи, посебно у сеоским и изолованим срединама. Ово ограничава њихову способност да прошире свој портфељ услуга или да користе апликације е-здравља. Мобилне услуге везе такође су се споро развијале, ограничавајући иновацију и мобилне дигиталне услуге.

Међутим, Косово је прихватило дигиталну трансформацију радећи на отклањању недостатака у области дигиталне инфраструктуре и на развоју глобално конкурентног људског капитала.

„Пројекат КОДЕ надовезује се на националне иницијативе које већ функционишу, а које су осмишљене у тесној сарадњи између Владе и Светске банке, попут низа пилот пројеката које је предводила Влада у руралним срединама - који покрећу приватна капитална улагања у увођење широкопојасне инфраструктуре“, каже Наталија Гелвановска-Гарсија, вођа пројектног тима . „Плус, КОДЕ ће проширити онлајн радну обуку, циљајући на незапослене и недовољно запослене младе, са фокусом на жене, да би се помогло око давања приступа корисницима бољим и инклузивнијим пословима“, додаје Редон Беголи, ко-вођа пројектног тима.

Мештани неких недовољно опслужених сеоских средина, здравствене установе и основне и средње школе имаће користи од пројекта захваљујући приступу широкопојасном интернету великих брзина и иницијативи за дигиталну свест. Оператери мобилних мрежа и њихови корисници такође ће имати користи од мобилних услуга већег квалитета, док ће недовољно запослени/незапослени млади имати приступ програму обуке за онлајн рад. Студенти, истраживачи и запослени у високошколским установама такође ће имати користи, пошто ће пројекат подржати и приступ пан-европској мрежи података ГÉАНТ. 

Пројекат се финансира кредитом Међународног удружења за развој (ИДА) Групе Светске банке. ИДА кредити се дају под условом концесије са нултом или веома ниском каматном стопом и са дугим периодима отплате. Кредит за овај пројекат има период доспећа од 25 година, укључујући и грејс период од 5 година. Пројекат ће током пет година реализовати косовско Министарство за економски развој, који усмерава и координише развој у сектору ИКТ, као и све важне иницијативе дигиталне економије у земљи.


Саопштење бр.: 2019/ECA/002

Контакт

Вашингтон
Ким Луис Смитис
+1 (202) 4580152
ksmithies@worldbank.org
Косово
Лундрим Алију
+381-38-224-454-1107
laliu1@worldbank.org
Api
Api