Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 20. март 2018.

Светска банка пружа подршку Србији у износу од 225,7 милиона евра

Вашингтон, 21. март 2018. — Запослени у јавној управи у Србији добијаће исту плату за исти посао.  Јавна предузећа попут ЕПС-a, Србијагаса и Железница Србије смањиће трошкове а повећаће приходе, док ће 70.000 домаћинстава добити подршку кроз програм за кориснике који нису у могућности да плаћају рачуне за електричну енергију. Око 2,8 милиона клијената Банке Поштанска штедионица A.Д. Београд и влада имаће користи од реформе и бољег функционисања државних финансијских и развојнo-финансијских институција. Када у Војводини буду инсталирана два линеарна акцелератора и уређај за компјутеризовану томографију, у Србији ће бити обезбеђен стандардизован квалитет у лечењу канцера.

Ово су неки од резултата који се очекују од три зајма у износу од укупно 225,7 милиона евра која је јуче одобрио Одбор извршних директора Светске банке, а којима се подржавају напори владе да унапреди управљање јавним расходима, да јавна комунална предузећа у области енергетике и саобраћаја учини ефикаснијим и финансијски одрживим, и да унапреди јавно здравље становника Србије.

Први од три пројекта, Други зајам за развојну политику у области јавних расхода и јавних комуналних предузећа (енг. PEPU DPL 2), у износу од 160,6 милиона евра, подржаће владине напоре у наредних неколико година на подизању ефикасности и продуктивности јавне потрошње као и трансформацији сектора енергетике и саобраћаја. Ове реформе су значајни стратешки циљеви и у контексту европских интеграција Србије.

Када је у питању управљање јавним расходима, главни проблем са којим се Србија данас суочава јесте како унапредити квалитет јавних услуга а да се при томе јавна потрошња држи под контролом. Мере ће између осталог укључивати промену компликованог система плата у јавном сектору и повећање њихове транспарентности и уједначености. Садашњи систем, који регулише 16 закона, 18 основица за обрачун и исплату плата, те око 600 коефицијената, замениће једноставнији и кохерентан систем који ће регулисати један закон, 13 платних група и 9 платних разреда.

Други зајам за развојну политику у области јавних расхода и јавних комуналних предузећа помоћи ће да ЕПС приближи цене електричне енергије за гарантовано снабдевање тржишним ценама, са 64 одсто на крају 2014. године на 80 одсто на крају 2018., уз услов анализе финансијског стања предузећа и адекватности средстава неопходних за инвестиције. Међу циљевима овог зајма је и да се повећа укупан број корисника програма заштите енергетски угроженог потрошача са 60.600 домаћинстава у 2014. (од чега су 27 одсто домаћинства са женском главом породице) на 70.000 домаћинстава у 2018. (од чега је 30 одсто домаћинстава са женском главом породице). Зајмом ће се подржати настојања у ЕПС-у да се постигне оптималан број запослених уз циљ да се повећа ниво обучености запослених у ЕПС-у.

У Србијагасу пројекат ће подржати повећање стопе наплате рачуна за електричну енергију са 80 одсто колико је износила 2015. на 87 одсто, затим да Србијагас у 2018. усвоји десетогодишњи план за оператера транспортног система гаса као и петогодишњи план развоја за оператера дистрибутивног система.

У сектору саобраћаја пројектом ће се и даље подржавати реформе и железничког и путничког саобраћаја. Циљ је да се смањи директна буџетска подршка за пословање железничких предузећа са  13,5 милијарди динара колико је износила у 2015. на 11 милијарди у 2018., као и да се подигне продуктивност рада и унапреди искоришћеност капацитета. Оптимизација броја запослених требало би да доведе до смањења годишње суме издвајања за плате запослених у железницама у 2018. за 25 одсто у односу на износ у 2015. години.

Други пројекат, Пројекат јачања државних финансијских институција (енг. SOFI), у вредности од  40,1 милион евра, највећим делом ће бити усредсређен на боље функционисање Банке Поштанска штедионица A.Д. Београд. Овај пројекат у целини има за циљ да помогне да се у Србији спроведе стратегија за државне финансијске институције којом би се смањили буџетски трошкови, свеле на најмању могућу меру потребе за меком буџетском подршком државним предузећима, унапредило пословање оних институција које влада одлучи да задржи, подржала продаја осталих, те како би се развила стратегија за финансирање развоја и даље решавање ненаплативих кредита (енг. NPLs). Поред тога, пројектом ће се подржати даље јачање надзора над државним финансијским институцијама од стране Министарства финансија.

Трећи зајам је за Пројекат додатног финансирања за други пројекат развоја здравства Србије, у вредности од 25 милиона евра. Додатним финансирањем наставиће се подршка квалитету и ефикасности српског здравства и обезбедиће се нова опрема за лечење оболелих од канцера у Војводини.


Саопштење бр.: 2018/ECA/79

Контакт

Вашингтон
Ким Смитис
+1 202 458 0152
ksmithies@worldbank.org
Београд
Весна Костић
+381 11 3023723
vkostic@worldbank.org
Api
Api