Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 13. март 2018.

Светска банка пружа подршку раном развоју деце у Србији уз додатна места у предшколским установама

БЕОГРАД, 13. март 2018. — Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Светска банка данас су покренули спровођење пројекта Инклузивно предшколско образовање и васпитање којим ће се унапредити обухват, квалитет и праведност предшколског образовања у Србији.

Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања у вредности од 47 милиона евра подржаће повећање капацитета предшколских установа кроз изградњу, пренамену или адаптацију јавних зграда, и на тај начин ће отворити 17.000 додатних места у предшколским установама. Затим,  унапредиће професионалне капацитете васпитача, и помоћи ће унапређење планова и програма. Пројекат ће нарочито обухватати мере које ће повећати обухват деце из најосетљивијих група кроз циљану шему грантова за најмање 30 општина учесница.

Тек свако друго дете у Србији обухваћено је предшколским образовањем. Чак и за децу узраста 4 године и старију, стопа уписа у Србији је ниска у поређењу са уписним циљевима Европа 2020 од 95 процената. Уписне стопе се у већини држава чланица ЕУ крећу између 85 и 100 процената. У Србији је више од 80 процената деце из добростојећих породица уписано у програме предшколског васпитања и образовања, у поређењу са мање од 10 процената деце из најсиромашнијих породица. Обухват ромске деце у просеку износи само 6 процената. Пројекат има за циљ да учини приступ раном образовању у Србији равноправнијим.

„Улагањем у своју децу ради пружања подршке њиховом успеху, Србија улаже у своју будућност“, рекао је Стивен Ндегва, шеф канцеларије Светске банке у Србији. „Ова инвестиција ће дугорочно унапредити конкурентност српске привреде и помоћи ће у стварању раста и отварању нових радних места.“

Поред тога, пројекат ће у општинама учесницама подржати процес учења и пружања информација за родитеље и старатеље о начину промовисања ране стимулације беба и мале деце. Они ће такође имати користи од унапређених услуга у области здравства, исхране и управљања стресом које се пружају код куће и у њиховим заједницама.

„Овај пројекат ће помоћи Србији да премости постојећи јаз у обухвату програмима предшколског образовања и васпитања и довешће Србију корак ближе обезбеђивању једнаких шанси за успех касније у животу за свако дете“, рекла је Бојана Нацева, једна од вођа пројектног тима.

„Пројекат је такође показатељ сталне посвећености предшколском образовању и васпитању деце у Србији као основи за инклузиван раст,“ рекла је други вођа тима Маријана Јашаревић.

Пројекат је израђен под руководством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са партнерима као што су УНИЦЕФ, Фонд за отворено друштво, Европска комисија и други партнери који су активни у овом сектору.


Саопштење бр.: 2018/ECA/75

Контакт

Београд
Весна Костић
+381 11 3023 723
vkostic@worldbank.org
Api
Api