Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 2. новембар 2017.

Светска банка финансира путеве и енергетску ефикасност у Србији са 100 милиона евра

ВАШИНГТОН, 3. новембар, 2017.  — Одбор директора Светске банке одобрио је синоћ Србији кредит од 100 милиона евра (119 милиона америчких долара) за унапређење ефикасности и одрживости инфраструктуре. Кредит ће се искористити кроз пројекат Побољшање ефикасности и одрживости инфраструктуре за улагања у секторе транспорта и енергетске ефикасности, што треба да допринесе подизању конкурентности српске привреде, привредном расту и отварању нових радних места. Пројекат ће Србији омогућити да боље одржава 8000 километара путева и да побољша енергетску ефикасност у 234 државне зграде.

“Србија се налази на раскршћу путева у југо-источној Европи па се очекује да ће бољи путеви бити пресудни за повећање привредног раста како у Србији тако и у региону” рекао је Стивен Ндегва, шеф Канцеларије Светске банке у Србији. “Овај пројекат треба да доведе заштиту квалитета путева и увођење модерних метода њиховог одржавања у Србији. Уз то ће повећати енергетску ефикасност и сигурност у обновљеним  јавним зградама.”

Пројекат ће подржати Србију у бољем управљању и одрживости јавне инфраструктуре, са фокусом на саобраћајну инфраструктуру и енергетску ефикасност. Кад је реч о саобраћају подржаће се модернизација одржавања путева тако да се напусти традиционални начин одржавања и уведе метод заснован на уговорима у којима ће се вредновати постигнути резултати. То ће довести до бољег планирања, уговарања и финансијске дисциплине у Путевима Србије и допринеће већој сигурности на путевима у Србији.  

Енергетска компонента пројекта ће подржати владин програм реконструкције и побољшања енергетске ефикасности и сигурности у 234 зграде у власништву државе широм Србије. Реконструисане зграде . које укључују болнице, клинике, школе, обданишта, и остале јавне установе – трошиће мање енергије, услови рада у њима биће бољи (боље светло и грејање), дужи ће им бити век трајања и биће сигурније (структурна побољшања и заштита од пожара).


Саопштење бр.: 2018/ECA/32

Контакт

Вашингтон
Ким Смитиз
+202 4580125
Београд
Весна Костић
+381 11 3023723
vkostic@worldbank.org
Api
Api