Skip to Main Navigation
МИШЉЕЊЕ 16. новембар 2022.

Планирање светлије и просперитетније будућности за сву децу у Србији

Када бисте знали за инвестицију која ће вам донети 4 до 16 пута више од уложеног а да при том подстичете уједначавање економских могућности у вашој земљи, вероватно не бисте желели да пропустите такву прилику. Па, управо то Србија ради у партнерству са Светском банком кроз улагање у предшколско васпитање и образовање. 

Све је више доказа који указују на то да су предшколско васпитање и образовање кључни за развој људског капитала. Истраживања показују да сваки долар уложен у квалитетне предшколске програме доноси принос од 4 и 16 долара. 

Похађање предшколских програма у раном узрасту има користи за децу кроз цео живот и позитивно утиче на њихово учење, здравље и понашање и повећава шансе за могућност већих зарада у будућности. Ове користи значајно надмашују трошкове смањења јаза у учењу на предшколском нивоу, што може довести до рањивости касније у животу. 

Србија је направила значајан напредак како би учинила предшколско образовање доступним већем броју деце: стопа похађања програма предшколског васпитања и образовања код деце узраста од 3 до 6 година порасла је на скоро 76 одсто у протеклој години, са 52 одсто у 2017. години. Овим темпом Србија се приближава циљу Европске уније да до 2030. године најмање 96 одсто деце похађа програме предшколског васпитања и образовања. 

Светска банка од 2017. године заједно са Владом Србије реализује Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања вредан 50 милиона долара, чија ће реализација трајати до 2024. године. Циљ пројекта је унапређење доступности и квалитета предшколског васпитања и образовања за децу узраста од 0 до 6,5 година, са посебним фокусом на децу из социјално и економски угрожених друштвених група. 

Планирано је да Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања побољша приступ предшколском васпитању и образовању отварањем нових 3.500 места у вртићима. У партнерству са Фондацијом Новак Ђоковић, око 150 предшколских соба је већ пренамењено или опремљено, чиме је додато 3.000 места у предшколским установама. Поред тога, у 30 општина, око 3.700 деце из различитих средина до сада је ушло у предшколски систем било кроз полудневне или флексибилне програме. Ово им је помогло да премосте јазове у физичком, когнитивном и социјално-емоционалном развоју, који су у неким случајевима већ значајни у доби од две или три године. 

Бољи приступ је неопходан, али не и довољан услов за побољшање ишода учења. Због тога Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања подржава увођење нових Основа програма предшколског васпитања и образовања. Овај водећи програм је дизајниран са идејом увођења нове парадигме учења, чинећи да се деца осећају оснаженом, шваћеном и слободном да уче активно и флексибилно. Нове основе програма названог „Године узлета“ омогућавају васпитачима да боље разумеју потребе деце и помаже им да развију прилагодљивије стратегије подучавања које одражавају специфичности локалног окружења и социо-културног порекла. Више од 100 предшколских установа постало је део програма, док је 14.000 васпитача прошло обуку и менторску подршку за бољу реализацију овог иновативног приступа. 

Предности ове интервенције не осећају само деца и васпитачи: родитељи и породице, укључујући и оне из осетљивих група, такође постају носиоци промена. Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања такође настоји да повећа свест родитеља о важности здравља и ишране у раном узрасту кроз подршку могућностима учења у локалним заједницама. Захваљујући тој иницијативи више од 4.000 родитеља похађало је радионице, сајмове родитељства и догађаје отворених врата у предшколским установама. 

Реформе у предшколском васпитању и образовању су се такође исплатиле током последње глобалне здравствене кризе. Од првих дана пандемије Ковида-19, рад који подржава Пројекат помогао је Влади Србије да обезбеди несметано предшколско образовање кроз пружање онлине обука за васпитаче и медијске кампање за подршку родитељима и породицама. 

Одржавање резултата постигнутих у оквиру Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања и реформског замаха ће захтевати континуиране напоре и посвећеност. Важан пут коме треба тежити је проширење нове парадигме учења на основне школе. То ће истовремено омогућити да нови приступ завлада међу старијом децом – чиме ће се надовезати и консолидовати напредак постигнут раније у њиховом школовању – и пружити могућност наставницима да се даље професионално развијају и унапреде своје компетенције и квалитет наставе.  

Комбинација квалитетног предшколског и основног образовања су основа живота детета и од њиховог успеха зависи сваки следећи корак у образовном систему. Сада је тренутак да Србија капитализује успехе које је остварила у предшколском васпитању и образовању и унесе исти ниво иновативности и пажње у квалитет основног образовања. 

--------------------------------------

Аутор je Николa Понтарa, директор канцеларије Светске банке у Србији, чланак је објављен у дневном листу Данас 16. новембра 2022.

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image