Skip to Main Navigation
Video18 dhjetor 2023

Hartat e nxehtësisë në Shqipëri

Me mbështetjen e Bankës Botërore, komunitetet lokale në tri qytete në Shqipëri po përgatisin hartat e nxehtësisë, të nevojshme në krijimin e politikave dhe marrjen e vendimeve për zonat e cënueshme.