Skip to Main Navigation
Video16 mars 2023

Rigjallërimi i bujqësisë shqiptare

Bujqësia është një sektor jetësor në ekonominë shqiptare duke kontribuar me rreth 19 % të Produktit të Brendshëm Bruto dhe 36 % të punësimit. Si mund të bëhet ajo edhe me produktive dhe konkurruese? Ndiqni videon.