Skip to Main Navigation
Video14 mars 2023

Title: Të kthejmë krizat në mundësi zhvillimi

Spitali i sëmundjeve infektive është kthyer në një qendër ekselence me ndihmën e Bankës Botërore, duke kontribuar në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për popullatën në Shqipëri.