Skip to Main Navigation
Video 8 mars 2022

Investimi për kujdesin ndaj fëmijëve në Shqipëri sjell përfitime afatgjata

Shqiperia ka bere perparime te dukshme ne ngushtimin e hendeqeve gjinore ne shoqeri. Por, ka ende pengesa qe i ndalojne grate te arrijne potencialin e tyre ekonomik dhe social. Ofrimi i kujdesit per femijet iu mundeson grave te marrin pjese ne tregun e punes, por edhe zhvillimin e femijeve te tyre.