Skip to Main Navigation
Video11 shkurt 2022

Për një ekonomi më të fortë në Shqipëri

Një ekonomi më e fortë në Shqipëri kërkon më shumë investime tek aftësitë e njerëzve, produktivitet e qëndrueshmëri më të lartë të firmave, dhe kujdes me financat publike.