Skip to Main Navigation
Video1 qershor 2021

Shqipëria e kaltër

Ekonomia blu, e fokusuar veçanërisht në turizmin bregdetar dhe detar, si dhe peshkimin e akuakulturën mund të nxisë rritjen ekonomike dhe krijojë vende pune në Shqipëri.