Skip to Main Navigation
Video 2020-11-30

Shqipëria e gjelbër

Projekti i Shërbimeve Mjedisore po rrit sipërfaqen e pyjeve, përmirëson mjedisin dhe krijon punësim në zonat e varfra rurale në Shqipëri.